Kontakt TEKNIQ

ERHVERVSAFDELINGEN

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Ny forsikringsaftale med Aon

TEKNIQ og Aon har indgået aftale om forsikringstilbud til TEKNIQs medlemmer.

Aon er en forsikringsmægler- og agenturvirksomhed, der samarbejder med en række forsikringsselskaber om at formidle de bedst mulige forsikringer. Aftalen med Aon fungerer derfor på en anden måde end aftalen med Tryg.

Forsikringsbetingelserne og dermed dækningen er ikke den samme som i aftalen med Tryg, så de to aftaler kan ikke sammenlignes direkte. Begge ordninger giver naturligvis virksomhederne en solid dækning.

Nedenfor ridses nogle få af hovedpunkterne fra forsikringerne op. Dækningerne og dækningsbetingelserne er nærmere beskrevet i policerne.

TEKNIQs aftale med Aon omfatter følgende forsikringer:

  • Arbejdsskadeforsikring
  • Erhvervs- og produktansvarsforsikring
  • Bygningsforsikring på all-risk vilkår
  • Løsøreforsikring på all-risk vilkår
  • Autoforsikring og vejhjælp
  • Netbankforsikring

Det er en fordel, at virksomheden placerer alle sine forsikringer hos Aon, men det er ikke en betingelse.

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikringen er lovpligtig, og dækningen er derfor lovbestemt. Arbejdsskadeforsikringen hos Aon har en udvidet dækning ved beskadigelse af tøj, brilleskader og krisehjælp i forbindelse med arbejdsskader.

Derudover er der mulighed for at tegne frivillig arbejdsskadeforsikring for selvstændige.

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Forsikringens dækningssum er 15 mio. kr. pr. forsikringsår for person- og tingskader. På en række områder er dækningssummen dog begrænset:

Bearbejdnings- og behandlingsdækningen er på 5 mio. kr. pr. forsikringsår, professionelt ansvar 5 mio. kr. pr. forsikringsår, dog maks. 2 mio. pr. forsikringsbegivenhed, fareafværgelse 5 mio. kr. pr. forsikringsbegivenhed, dækning for indirekte tab 5 mio. kr. pr. forsikringsår, dog maks. 2 mio. kr. pr. forsikringsbegivenhed og dækningen for erhvervsretshjælp 150.000 pr. skade, dog maks. 450.000 kr. pr. forsikringsår.

Selvrisikoen er standard 5.000 kr. af enhver forsikringsbegivenhed. Der kan aftales højere selvrisiko – 10.000 kr. eller 15.000 kr. – mod en rabat.

Forsikringen indeholder en række dækningsudvidelser, f.eks. dækning af hæftelsesansvaret for underentreprenører, for jordarbejder, for kraner og lifte, for motoransvar for uindregistrerede arbejdsmaskiner, for driftsledelse af energianlæg, for indirekte tab efter produktansvarsskader, for omstilling af låse og for skade på eget arbejde efter afleveringen.

Forsikringen dækker også rådgivning i form af en professionel ansvarsforsikring. Rådgivningsforsikring vil bl.a. dække de elinstallatører, der udfører eltjek i forbindelse med huseftersynsordningen.

Bygninger og løsøre

Standarddækningen er en all-risk dækning, som naturligvis også omfatter brand-, tyveri- og vandskade samt driftstab inkl. meromkostningsdækning, ligesom byggepladstavler fastgjort til bygningen, skurvogn eller container kan omfattes. Dækningen kan naturligvis også omfatte tyveri fra biler, containere og på byggepladser.

Tilbud fra Aon

Aon vil løbende kontakte medlemmerne af TEKNIQ for at høre, om de er interesserede i at få et tilbud fra Aon.

Du kan læse mere om aftalen på www.installatorforsikring.dk, og du kan her bede om at blive kontaktet for at få et tilbud. Siden er under udvikling og vil løbende blive opdateret. Du kan også få et tilbud ved at ringe på 70 27 70 72 eller sende en mail til sme.kundeservice@aon.dk. Forsikringstegningen kræver således ikke et assurandørbesøg.

Når tilbuddet accepteres udsteder Aon forsikringscertifikater som dokumentation på, at du er forsikringsdækket. Aon sikrer, at du har de bedste dækninger. Aon kan derfor efter forudgående orientering og din accept flytte eksisterende forsikringer til et nyt og bedre forsikringsselskab ved hovedforfald. Det har ingen negativ betydning for dine dækninger og præmier. Spørgsmål om forsikringsdækninger og skadesbehandling skal ske til Aon.

TEKNIQs forsikringsservice

TEKNIQs forsikringsservice består herefter af en forsikringsaftale med Aon og et samarbejde med TRYG.

Derudover tilbyder TEKNIQ, at en uvildig forsikringsrådgiver foretager en sammenligning af virksomhedens forsikringer med et alternativt forsikringstilbud med hensyn til forsikringsdækninger og dækningssummer.

TEKNIQ har også et tilbud om – mod betaling – at få en forsikringsmægler til at foretage et egentligt udbud af virksomhedens forsikringer.

TEKNIQs særlige tilbud om arbejdsskadeforsikring via Marsh er ophørt. De, der har tegnet arbejdsskadeforsikringer gennem Marsh, får tilbud om at overføre arbejdsskadeforsikringen til Aon.

(T-21/2016)


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.