troels-hartung-energi

Troels Hartung

Chefkonsulent

trh@tekniq.dk 

7741 1538

Energitilskud: Må kunderne selv levere komponenter?

Mange kunder har et ønske om selv at levere komponenter til projekter, der søges energitilskud til via TEKNIQ Energicenter. TEKNIQ gør opmærksom på, at det ikke er i strid med ordningen. Kunder må gerne selv levere komponenterne, men der er nogle krav skal være opfyldt, for at man i de situationer kan opnå tilskud via Energispareordningen.

Det helt overordnede krav er, at kunden skal kunne dokumentere, at de leverede produkter først er købt, efter at kunden gennem installatøren har ansøgt om og opnået tilsagn om tilskud.

Det fremgår nemlig af Vejledningen, underskriftdokumentet og onlinesystemet, at arbejdet ikke må være påbegyndt - og det betyder, at materialer ikke må være indkøbt på forhånd. Det betyder også, at kunden skal kunne fremvise en dateret faktura specificeret med materialer, model med mere, som dokumenterer købet og tidspunktet for købet.

Praksis er striks for at forhindre situationer, hvor samme tilskud søges fra flere sider, eller hvor der søges om tilskud til udførelse af sort arbejde.

Det er TEKNIQs råd, at installatører er varsomme med at acceptere kundeleverancer til energitilskudsprojekter, hvor disse forhold ikke klart er i orden, fordi det indebærer en risiko for, at kunden ikke opfylder betingelserne for at opnå energitilskud.


(E-05/2017)

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.