Jan Eske Schmidt

Jan Eske Schmidt

Videnspartner

jes@tekniq.dk

7741 1560

Forsikring af lønomkostninger

Nu kan virksomheden forsikre lønomkostninger til ejere og udvalgte medarbejdere.

Aon Business er en ny forsikring, der er målrettet virksomheder, som ønsker at forsikringsdække virksomhedens lønomkostninger i forbindelse med fravær for virksomhedsejere og udvalgte personer.

Læs om hovedpunkterne her:

Hvornår dækker forsikringen?

Forsikringen dækker, når den sikrede person bliver helt eller delvist uarbejdsdygtighed som følge af sygdom eller ulykke.

Hvilke personer kan sikres?

Den sikrede skal have ret til udbetaling af fuld/delvis sygedagpenge.
Der er ingen krav om helbredsoplysninger ved forsikringens tegning
Forsikringen dækker også sygdom som følge af forudgående lidelser hvis den sikrede har været kontrol-, symptom- og behandlingsfri i 36 måneder
Uarbejdsdygtighed som følge af stress dækkes også
Der skal ved en lægeundersøgelse kunne konstateres objektive tegn på men eller sygdom.

Forsikringssummen

Forsikringssummen udbetales løbende direkte til virksomheden.
Forsikringssummen nedsættes årligt fra det fyldte 64. år og bortfalder når den sikrede fylder 69 år.
Forsikringen dækker i op til 12 måneder fra uarbejdsdygtighedens indtræden dog dækkes de første 3 uger ikke.

Forsikringssummen fastsættes i forhold til den sikrede persons månedsløn. Den kan tegnes i intervallet fra 10.325 kroner til 103.246 kroner (2017) dog maksimalt til den sikredes månedsløn.

Forsikringssummen fastsættes som månedslønnen med fradrag af sygedagpengesatsen.

Priseksempel

Den sikrede nøgleperson har en månedsløn på 28.736 kroner. Sygedagpengene udgør 18.411 kroner per måned. Forsikringssummen er derfor aftalt til 10.325 kroner per måned.

Aon business præmien er 2.914 kroner per år.

Sådan kommer du videre

Kontakt Aon og få et tilbud enten på sme.kundeservice@aon.dk eller ring på 70 27 70 72.
De fulde forsikringsbetingelser finder du på installatorforsikring.dk


(T-08/2017)

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.