Kontakt TEKNIQ

Har du spørgsmål?

Kontakt Uddannelser

7741 1568

Kelvin Strømsholt

Kelvin Strømsholt

Chefkonsulent

kas@tekniq.dk

7741 1581Husk at søge VEU-godtgørelse

Det sker alt for ofte, at virksomhederne går glip af penge, de har krav på, fordi de ikke får søgt VEU-godtgørelse, når en medarbejder har været på efteruddannelse (AMU-kursus).

Det er også lidt kompliceret at søge om VEU-godtgørelse, fordi det foregår i to tempi:

1. I tilmelder en medarbejder til et AMU-kursus på EfterUddannelse.dk.

2. Når medarbejderen har været på kursus, skal I igen ind på EfterUddannelse.dk og søge om VEU-godtgørelse.

Mange tror måske, at ansøgning om VEU-godtgørelse sker automatisk, når medarbejderen bliver tilmeldt, og opdager ikke, at pengene aldrig går ind på virksomhedens NemKonto. 

Hertil kommer, at retten til refusion bortfalder fire uger efter kursets afslutning, hvis der ikke er søgt korrekt inden da. Det gælder både kursus- og transportgodtgørelsen.

VEU-godtgørelse udgør i 2017 3.396 kroner per uge.

For at tilmelde medarbejdere til et AMU-kursus og søge om VEU-godtgørelse, skal virksomheden gå ind på EfterUddannelse.dk og logge sig ind med følgende rettigheder: ”administrere kurser” og ”ansøge VEU-godtgørelse og transportgodtgørelse”.

Lynguide - sådan sikrer virksomheden, at VEU- og transportgodtgørelsen bliver udbetalt

1. Når en medarbejder tilmeldes et kursus på EfterUddannelse.dk, kan man i samme arbejdsgang udfylde VEU- og transportansøgningen, men den kan ikke sendes endnu.
Virksomheden kan ved tilmeldingen markere, at man ønsker en mail, der husker på ansøgning om VEU- og transportgodtgørelse, inden fristen udløber.

2. Når kurset er gået i gang/afsluttet, skal du igen gå ind på EfterUddannelse.dk og søge VEU-godtgørelse.

  • For kurser af 1-5 dages varighed: 
Her kan VEU- og eventuel transportgodtgørelse signeres og sendes tidligst på sidste kursusdag.
  • For kurser med længere varighed end 5 dage:
Her kan VEU- og eventuel transportgodtgørelse signeres og sendes tidligst på 6. kursusdag. Denne ansøgning vil gælde for hele kurset, også selv om der er tale om flere uger.

Mere information kan hentes på ministeriets hjemmeside

På EfterUddannelse.dk kan der hentes hjælp på en hotline på tlf. 70 21 21 59.


(T-07/2017)


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.