Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Kost og logi for IGU’ere

Udgifter til kost og logi på AMU-kurser for IGU'ere kan dækkes af en særlig pulje.

Det har hidtil ikke været muligt at få dækket udgifter til kost og logi, hvis en flygtning deltager i AMU-kurser langt fra virksomheden som led i en integrationsgrunduddannelse (IGU). Disse udgifter var oprindelig ikke en del af den ramme, der blev sat for IGU i marts 2016.

Men nu har Udlændinge- og Integrationsministeriet udmeldt en pulje, som yder refusion af udgifter til kost og logi på de AMU-kurser, som afholdes langt fra praktikstedet. Det vil typisk være AMU-udbyderen, der søger om at få udgifter refunderet.

Hvad dækker ordningen?

Tilskudsberettigede udgifter er alene kost og logi. Den kan maksimalt afholdes udgifter på 500 kroner per døgn. 

Det er indkvarteringen, som er afgørende for, om man kan få tilskud til kost og logi. Det vil sige, at man skal være indkvarteret uden for sin bolig, men man behøver ikke nødvendigvis betale for indkvarteringen for at udløse tilskud til kost (og logi). 

Hvis IGU-deltageren fx overnatter gratis hos bekendte i nærheden af AMU-centret, kan der stadig refunderes udgifter til kost på op til 500 kroner per døgn. 

For at få refunderet udgifterne er det en betingelse, at deltageren har mere end 120 kilometer i transport mellem bopæl og uddannelsessted. 

Ordningen minder om de regler, der gælder for andre deltagere i AMU-kurser.

Hvem søger?

Udgiften til kost og logi vil som altovervejende hovedregel ligge hos AMUcenteret/ uddannelsesinstitutionen, der kan få udgifter refunderet. 

Det kan ikke udelukkes, at andre - fx virksomheder eller kommuner - kan få udlæg til kost og logi for IGU-deltagere og derfor også kan få udgifter refunderet.

14-dages forventet sagsbehandling

Ansøgningen forventes sagsbehandlet i af løbet af 14 dage. Spørgsmål kan stilles til pulje@siri.dk eller til puljetelefonen 72 14 22 07. Telefonen er åben dagligt klokken 9-15.

Varighed af ordningen

Det vil i perioden frem til 30. juni 2021 løbende være muligt at indsende ansøgning om refusion.

Læs mere om IGU

(T-06/2017)

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.