Mads Risgaard Knudsen

Mads Risgaard Knudsen

Teknisk konsulent

mrk@tekniq.dk

7742 4226

Nyt eleftersyn i landbrugsbedrifter

Forsikringsselskaberne har sammen med deres brancheorganisation Forsikring & Pension udgivet et nyt tjekskema for udførelse eleftersyn i landbrugsbedrifter samt en tilhørende vejledning.

Tjekskemaet gennemgår de oftest forekommende fejlkilder til driftsstop og brand i landbrugsbedrifter.

Det nye tjekskema, forklaringer til tjekskemaet samt vejledning er udarbejdet af Forsikring & Pension i samarbejde med en teknisk arbejdsgruppe – bestående af forsikringsselskabsrepræsentanter fra landbrugsområdet og med TEKNIQ på sidelinjen. 

TEKNIQs blanket for landbrugseftersyn og den tilhørende eftersynsmærkat vil være tilgængelige for TEKNIQs medlemmer i TEKNIQs Servicebutik frem til den 30. juni 2017, hvorefter de begge fjernes fra bestillingslisten. Download-muligheden for blanketten ophører samtidig. 

Formålet med et eleftersyn er fortsat at mindske risikoen for fejl på de elektriske installationer, der kan have økonomiske konsekvenser for driften.

Forsikring & Pensions materialer for eleftersyn i landbrugsbedrifter kan hentes på hjemmesiden FPSikring.dk/Landbrug

Det skal du være opmærksom på

TEKNIQs medlemmer skal være opmærksomme på, at den nye vejledning indeholder uddybende forklaringer til de enkelte punkter i tjekskemaet. Der er også et afsnit med supplerende oplysninger om risici. Her gennemgås forhold, der ikke er direkte inkluderet i eleftersynet, men giver relevante oplysninger om bedriftens elsikkerhed.

 Årsagen til at Forsikring & Pension har udvidet vejledningen er, at materialet også skal give medarbejdere i forsikringsselskaber retningslinjer for udførelse og indhold af eleftersyn i landbrugsbedrifter. 

Forsikringsselskaberne kan i forbindelse med eleftersyn allerede nu henvise til deres nye tjekskema i deres forsikringsvilkår. Derfor bør man inden et eleftersyn sikre sig, om det er TEKNIQs blanket eller det nye tjekskema, der skal benyttes som grundlag for eleftersynet.

Forsikring og Pension har informeret om, at deres nye tjekskema, forklaringer til tjekskemaet samt vejledning vil blive revideret til sommer, når installationsbekendtgørelsen træder i kraft, og de underliggende installationsstandarder bliver aktuelle i mere eller mindre grad.

(E-04/2017)

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.