Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Invitation til TEKNIQs gruppe for arbejdsmiljøchefer

TEKNIQs gruppe for arbejdsmiljøchefer/ansvarlige er et forum, hvor virksomhederne udveksler erfaringer og problemstillinger i relation til det daglige arbejde med de deltagende virksomheders arbejdsmiljø.

Her drøftes blandt andet arbejdsmiljøstrategier, brug af tekniske hjælpemidler, besøg af Arbejdstilsynet, ulykkesstatistik, nye regler og hjælpemidler. Ud over en obligatorisk orientering fra TEKNIQ om, hvad der rører sig, sættes dagsordenen på møderne af gruppens deltagere.

Møderne finder sted to gange årligt i TEKNIQ, Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup og ansvarlig for gruppen er TEKNIQs arbejdsmiljøkonsulent Charlotte Ketelsen.

Hvis din virksomhed ikke allerede deltager, kan I tilmelde jer, så I fremover modtager invitation til gruppens møder.

Tilmelding skal ske på mail til cke@tekniq.dk med oplysning om:

Virksomhedens navn og medlemsnummer
Navn og mailadresse på den person, I tilmelder.T-03/2017

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.