Kontakt TEKNIQ

Har du spørgsmål?

Kontakt Politisk Sekretariat

7741 1568

Vvs-energiuddannelsen er fordelsuddannelse i 2017

I august 2016 indgik arbejdsmarkedsparterne en trepartsaftale om flere faglærte.

Som led heri er der kommet nye regler vedrørende lærlinge/uddannelsesaftaler – se dels denne medlemsorientering om fordelsuddannelse og fordelsbonus på vvs-området, dels medlemsorienteringen om nye regler vedrørende lærlinge som følge af trepartsaftale nr. T-04/2017.

Hvad er en fordelsuddannelse

Erhvervsuddannelser kan, hvis det er uddannelser, hvor der dels bliver mangel på faglærte i fremtiden, dels lever op til nogle bestemte krav – udpeges som en fordelsuddannelse.

TEKNIQ har bedt undervisningsministeren om, at vvs-energiuddannelsen i 2017 bliver en fordelsuddannelse.

Fordelsbonus til virksomheder der tager lærlinge på fordelsuddannelser

Virksomheder, der tegner en uddannelsesaftale med lærlinge på en fordelsuddannelse, vil kunne få en fordelsbonus på op til 5.000 kroner per lærling i 2017.

Det er kun uddannelsesaftaler med vvs-energilærlinge indgået efter 1. januar 2017, der kan udløse fordelsbonus.

Der er afsat en pulje på i alt 20 millioner kroner til bonussen, og beløbet kan derfor blive mindre end 5.000 kroner, hvis mange virksomheder er berettiget til bonus. Størrelsen af fordelsbonussen fastlægges endeligt og udbetales af AUB medio 2018.

Man skal ikke ansøge om fordelsbonus. Den bliver automatisk udbetalt til virksomhedens Nemkonto, hvis man er berettiget hertil.

Hvad betyder det at være en fordelsuddannelse

Vvs-energiuddannelsen skal i 2017 leve op til to kriterier for at være en fordelsuddannelse:
  • Omfanget af elever i skolepraktik må ikke overstige 15% på uddannelsen. 
  • Samtidig skal 90% af alle elever være i gang med en ordinær uddannelsesaftale eller en kort uddannelsesaftale, tre måneder efter de har afsluttet grundforløbet. 
Pt. lever vvs-energiuddannelsen op til disse krav. Derfor har TEKNIQ bedt om, at uddannelsen i 2017 udpeges som en fordelsuddannelse.

Medio 2018 opgøres det, om vvs-energiuddannelsen i 2017 levede op til de to krav. Det vil sige, at vi først medio 2018 ved, om virksomhederne kan få udbetalt bonus for de vvs-energilærlinge, de har ansat i 2017.

Tiltag for at fremme fordelsuddannelser

Der vil være et øget fokus i vejledningen af unge mod erhvervsuddannelser med behov for arbejdskraft via de kanaler, som de unge i dag anvender til deres uddannelsesvalg. Det være sig både på erhvervsskolerne, den generelle vejledning via Ungdommens Uddannelsesvejledning og UG.dk.

Målet er, at unge og voksne, der står og skal vælge en erhvervsuddannelse, i særlig grad vil vælge fordelsuddannelserne.

TEKNIQ og virksomhederne forpligter sig også til at gøre, hvad vi kan for at sikre, at unge får en praktikplads senest tre måneder efter grundforløbets afslutning. Gerne efter formidling fra skolen henholdsvis praktikcentret og eventuelt understøttet af det lokale uddannelsesudvalg. Men der er ingen praktikpladsgaranti.

(V-01/2017)

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.