Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Mæglingsforslag på vvs-området klar

I dag klokken 11.30 præsenterede forligsmanden, LO og DA et samlet forslag til overenskomstforligene på det private arbejdsmarked. Det betyder, at det nu er afklaret, hvad der kommer til at ske med vvs-overenskomsten.

Ifølge forslaget skal prislisterne i vvs-overenskomsten således reguleres med 1,9 procent pr. 1. juli 2017. 

Men de efterfølgende to år reguleres priserne kun, hvis parterne bliver enige om en ordning, der giver mulighed for, at der kan aftales en anden for form for akkord i vvs-overenskomsten end den nuværende.

Hvis det lykkes, vil priserne blive reguleret med 2 procent pr. 1. marts 2018 og 2,3 procent pr. 1. marts 2019.

”Vi anerkender, at forligsmanden har fundet en løsning, der balancerer hensynet til begge parter,” siger Niels Jørgen Hansen, adm. direktør i TEKNIQ.

”Det lægger et pres på, at parterne når frem til en løsning i overenskomstperioden, og vi vil gå konstruktivt ind i forhandlingerne og gøre vores yderste for, at det lykkes", siger Niels Jørgen Hansen.

I det samlede mæglingsforslag indgår også forligene på de øvrige overenskomstområder, der allerede er indgået aftaler om. Det vil for TEKNIQs vedkommende sige Elektrikeroverenskomsten, HK-overenskomsten og TL-overenskomsten.

Det forventes, at det samlede mæglingsforslag sendes til afstemning på tirsdag, og at resultatet af afstemningen offentliggøres 20. april. 

Det understreges, at de nye bestemmelser først gælder, når det samlede mæglingsforslag er vedtaget. 

Nærmere information følger. 

Læs alt om OK17


(T-09-2017)

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.