Nicolai Siegumfeldt

Nicolai Siegumfeldt

Sekretariatschef

nsi@tekniq.dk

7742 4230

Valg til bestyrelsen

Frist for fremsendelse af alternative lister er 28. maj 2017.

Ifølge TEKNIQs vedtægter gennemføres valg til bestyrelsen via urafstemning ved valg mellem lister. Bestyrelsens medlemmer vælges for tre år ad gangen.

I år er fem bestyrelsesmedlemmer på ordinært valg. Imidlertid er tre medlemmer udtrådt af bestyrelsen siden sidste valg. Det drejer sig om Allan H. Jørgensen, der var på ordinært valg i år men udtrådte i sommeren 2016 som følge af jobskifte, Henrik Nielsen, der i marts 2017 udtrådte som følge af virksomhedsændringer, og Bent Andersen, der fratrådte i april 2017 som følge af sygdom. 

Bestyrelsen indstiller, at der vælges to nye medlemmer: Carsten Hansen, Elektrogården Sorø ApS, og Johnny Hey, Bravida Danmark, i stedet for Henrik Nielsen og Bent Andersen. Derimod indstilles det, at Allan H. Jørgensens plads indtil videre ikke genbesættes. Øvrige personer på ordinært valg indstilles til genvalg.

Bestyrelsen foreslår således følgende valgliste:

   

Torben Larsen (genvalg)

Torben Larsen

    
   
Elinstallatør og direktør Torben Larsen (48) er indehaver og leder af elinstallationsvirksomheden Larsen Installation med adresse i Viby ved Aarhus. Virksomheden har ca. 5 ansatte. Han blev valgt første gang til TEKNIQs bestyrelse i 2014 og er blandt andet medlem af bestyrelsen i TEKNIQ EL Aarhus, overenskomstudvalget (el) og bestyrelsen for TEKNIQ Kvalitet ApS.

 

Lars Petrowsky (genvalg)

Lars Petrowsky
 
     
Vvs-installatør og direktør Lars Petrowsky (50) er indehaver og leder af vvs-installationsvirksomheden Petrowsky A/S med adresse i Vejle. Virksomheden har ca. 25 medarbejdere. Han blev valgt første gang til TEKNIQs bestyrelse i 2014 og er medlem af bestyrelsen for TEKNIQ Kvalitet ApS og medlem af TEKNIQ-Råd Syddanmark

 

Tom Lindquist (genvalg)

 Tom Lindquist
 
     
 
Adm. direktør Tom Lindquist (57) er medejer og leder af elinstallationsvirksomheden Høyrup & Clemmensen A/S med adresse i København. Virksomheden har ca. 125 medarbejdere. Han blev valgt første gang til TEKNIQs bestyrelse i 2014. Han er blandt andet medlem af overenskomstudvalget (el) og medlem af bestyrelsen for TEKNIQ EL København. 

 

Lars Dyrstrøm (genvalg)  

 Lars Dyrstrøm
 
     
 
 VVS-installatør Lars Dyrstrøm (49) er indehaver og leder af vvs-installationsvirksomheden Dyrstrøm VVS ApS med adresse i Humlebæk. Virksomheden har ca. 5 medarbejdere. Han blev valgt første gang til TEKNIQs bestyrelse i 2014. Dyrstrøm er blandt andet formand for TEKNIQ VVS Nordsjælland, medlem af TEKNIQ-Råd Hovedstanden og vvs-branchens uddannelsesudvalg (PA-udvalget).

 

Carsten Hansen 

Carsten Hansen

 
 
Elinstallatør Carsten Hansen (48) er indehaver og leder af Elektrogården Sorø ApS med adresse i Sorø. Virksomheden har ca. 25 ansatte. Han er blandt andet medlem af bestyrelsen for Vestsjællands Elinstallatørforening og medlem af det lokale uddannelsesudvalg. 

 

Johnny Hey 

Johnny Hey

 
 Johnny Hey (50) er i april 2017 udnævnt til ny administrerende direktør i Bravida Danmark. Han har i 10 år været regionsdirektør i Region Nord. Bravida Danmark har afdelinger i hele landet og hovedkontor i Brøndby. Virksomheden har ca. 1800 ansatte.                

Følgende bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg:

Henning Mørk-Pedersen, Odense
          Frank E. Mortensen, Helsinge 
Henrik Fugmann, Valby           Søren Mogensen, Holstebro
Søren Schmidt, Brønshøj            Kjeld Søberg, Vojens  
Bjørn Horne Krarup, Taastrup            Anders Chr. Nielsen, Hjørring 
Henrik Glud, Gentofte             

 
Revisions- og kontroludvalget har kontrolleret at valglisten opfylder vedtægternes krav til den samlede bestyrelses sammensætning. Ved valget skal det nemlig sikres, at bestyrelsen ”afspejler medlemskredsens sammensætning geografisk, fagligt, størrelsesmæssigt og tilgodeser hensynet til en rimelig branchefordeling”. Udvalget finder, at listen er udtryk for en tilfredsstillende afspejling af medlemskredsen.

Alternative lister

Der kræver mindst 25 medlemmer i forening at sende en alternativ liste til revisions- og kontroludvalget. Fremkommer der ikke en alternativ liste, så er bestyrelsens liste valgt uden afstemning. Fremkommer der en alternativ liste, så vil revisions- og kontroludvalget kontrollere om den opfylder vedtægternes krav til den samlede bestyrelses sammensætning. Er det tilfældet vil revisions- og kontroludvalget iværksætte urafstemning. 

Alternative lister til valg til bestyrelsen sendes til revisions- og kontroludvalget via valg@tekniq.dk senest søndag den 28. maj 2017. E-mailen skal indeholde en liste med navn og virksomhed på de personer, der ønskes valgt. Virksomhedsnavn og navn på virksomhedsrepræsentant på forslagsstillere skal ligeledes fremgå af e-mailen.

Idet Henrik Nielsen og Bent Andersen allerede er trådt ud af bestyrelsen, har bestyrelsen valgt at supplere sig selv med Carsten Hansen og Johnny Hey frem til valget.

Læs TEKNIQs vedtægter her

Læs bestyrelsens valgliste i pdf-format her


(T-11/2017)


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.