Kim Koch

Kim Koch

Konsulent og advokat

kko@tekniq.dk

7741 1592

6010 7600

Ændringer i barselsloven

Folketinget har den 29. marts 2017 vedtaget en række ændringer i barselsloven m.fl. Disse ændringer træder i kraft i løbet af 2017 og 2018, hvoraf den væsentligste ændring er følgende:

Ændringer pr. 1. januar 2018

Efter ovennævnte dato kan lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende afholde to ugers fædreorlov som ikke-sammenhængende perioder inden for de første 14 uger efter barnets fødsel. For lønmodtagere kræver det imidlertid, at denne har indgået en aftale med sin arbejdsgiver om, at fædreorloven ikke afholdes i sammenhængende to uger. 

For adoptanter gælder en tilsvarende regel. Efter den nuværende regel kan hver af de adopterende forældre holde to ugers sammenhængende orlov inden for de første 14 uger efter modtagelsen af barnet. Regelændringen giver herefter mulighed for, at de to uger ikke skal holdes i sammenhæng. For lønmodtagere gælder det dog stadig, at ikke-sammenhængende orlov skal aftales med arbejdsgiveren. 

Udgangspunkter er herefter, at faren, medmoderen eller en adoptivforælder efter 1. januar 2018 skal afholde sin 14 dages orlov sammenhængende, medmindre andet aftales med arbejdsgiveren.

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.