Charlotte Ketelsen

Charlotte Ketelsen

Arbejdsmiljø-
konsulent

cke@tekniq.dk

7742 4221

Risiko for fejl og bøder ved anmeldelse af arbejdsskader

Anmeldelser af arbejdsulykker risikerer at gå tabt på grund af mangelfuld opsætning i den nye version af anmeldelsessystemet EASY. Det kan i sidste ende betyde en økonomisk risiko for virksomhederne. TEKNIQ opfordrer til at tjekke efter en ekstra gang, at alle virksomhedens informationer er registreret korrekt.

AES ( Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) gik i juni måned i luften med en ny version af EASY - det fælles anmeldesystem for arbejdsulykker til AES og Arbejdstilsynet. Der er imidlertid kun i begrænset omfang sket overførsel af stamdata fra det gamle til nye system. For at man kan anmelde arbejdsulykker korrekt, er det derfor nødvendigt, at virksomheden oprettes på ny i det nye system.

Det er således yderst vigtigt, at virksomhederne, første gang de anvender det nye EASY-system kontrollerer deres opsætning og sikrer, at alle nødvendige oplysninger er indberettet i systemet.
Økonomisk risiko
Det er ikke mindst angivelse af virksomhedens forsikringsselskab, der er vigtigt. Hvis det ikke er sket, går efterfølgende anmeldelser ikke ind i systemet som en anmeldt arbejdsulykke (efter Arbejdsskadeloven), der bliver behandlet af AES.

Det betyder for det første, at ulykken ikke betragtes som anmeldt inden for lovens frister, hvilket betyder risiko for, at virksomheden pålægges en bøde. Bødens størrelse er som udgangspunkt på 5.000 kroner for førstegangsforseelser og 10.000 kroner ved gentagelsestilfælde.

Desuden bliver anmeldelsen ikke behandlet, men blot registreret. Derved bliver der ikke truffet afgørelse om anerkendelse af ulykken og ej heller taget stilling til et eventuelt krav på erstatning til den tilskadekomne.

Det i sig selv udgør en økonomisk risiko for virksomheden, der påfører den tilskadekomne et tab ved ikke at sørge for korrekt anmeldelse. 

Vejledning til opsætning af virksomhed i EASY


TEKNIQ anbefaler, at virksomheden tjekker, om der er sket korrekt opsætning i EASY, og - i det omfang der er anmeldt arbejdsskader i det nye system – at sikre, at de er registreret korrekt.

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.