Nicolai Siegumfeldt

Nicolai Siegumfeldt

Sekretariatschef

nsi@tekniq.dk

7742 4230

Valg til bestyrelsen

Frist for fremsendelse af alternative lister er torsdag den 2. november 2017.

TEKNIQs bestyrelse ønsker at udvide bestyrelsen med et ekstra medlem. Baggrunden er, at der har været forholdsvis få repræsentanter for store medlemsvirksomheder i bestyrelsen siden 2016, hvor Allan Jørgensen trådte ud. Bestyrelsen foreslår derfor, at Peter Kaas Hammer vælges til TEKNIQs bestyrelse.

Peter Kaas Hammer         
 Peter Kaas Hammer (42) tiltrådte den 1. august 2017 som administrerende direktør i Kemp & Lauritzen A/S. Virksomheden har cirka 2.150 medarbejdere. Han er økonom fra Aarhus Universitet og har tidligere været administrerende direktør i Lindpro A/S og medlem af Teknikentreprenørens bestyrelse.

Bestyrelsen kender Peter Kaas Hammer som en dygtig virksomhedsleder og forventer, at han kan bidrage positivt til arbejdet i bestyrelsen.

Forslaget har været forelagt TEKNIQs revisions- og kontroludvalg. Udvalget finder, at forslaget er udtryk for en tilfredsstillende afspejling af medlemskredsen. Valget gælder frem til det ordinære valg i 2020.  
         

Alternative lister

Ifølge TEKNIQs vedtægter gennemføres valg til bestyrelsen via urafstemning. Alternative valglister sendes til revisions- og kontroludvalget. En alternativ valgliste kan indeholde en eller flere alternative kandidater til valget til bestyrelsen. Er ønsket, at der ikke vælges en yderligere repræsentant til bestyrelsen, så kræver det fremsendelse af en valgliste uden kandidater (uden navne). Der kræver mindst 25 medlemmer i forening at sende en alternativ valgliste.

Fremkommer der ikke en alternativ liste, så er bestyrelsens forslag valgt uden afstemning. Fremkommer der en alternativ liste, vil revisions- og kontroludvalget kontrollere, om den opfylder vedtægternes krav til den samlede bestyrelses sammensætning. Er det tilfældet, vil revisions- og kontroludvalget iværksætte urafstemning. 

Alternative lister til valg til bestyrelsen sendes til revisions- og kontroludvalget via valg@tekniq.dk senest torsdag den 2. november. 2017. E-mailen skal indeholde en liste med navn og virksomhed på de personer, der ønskes valgt. Virksomhedsnavn og navn på virksomhedsrepræsentant på forslagsstillere skal ligeledes fremgå af e-mailen.

Læs TEKNIQs vedtægter her

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.