Nicolai Siegumfeldt

Nicolai Siegumfeldt

Sekretariatschef

nsi@tekniq.dk

7742 4230

Valg til revisions- og kontroludvalget

Frist for fremsendelse af alternative lister er torsdag den 2. november 2017.

Ifølge TEKNIQs vedtægter skal revisions- og kontroludvalget bestå af fem personer, der ikke samtidigt må være medlem af bestyrelsen. Imidlertid har Lars E. Holmegaard, tidligere adm. direktør i SIF Gruppen A/S, i marts 2017 trukket sig fra udvalget. 

Der skal derfor vælges et nyt medlem til revisions- og kontroludvalget, og bestyrelsen foreslår Jørgen Leivsgaard Christensen. 

Jørgen Leivsgaard Christensen er pt. projektdirektør i Caverion A/S. Han tiltræder inden årets udgang en stilling som administrerende direktør i GK Danmark A/S. Virksomheden har cirka 125 ansatte og hovedkontor i Odense. Han er i dag medlem af styregruppen i Værdibyg.dk og har tidligere været medlem af TEKNIQs overenskomstudvalg (el).

Følgende medlemmer af udvalget er ikke på valg:
  • Ole Beese Nielsen, J. Beese VVS & Blik A/S, Odense
  • Poul-Henning Vietz, Vietz El-installation A/S, Aarhus
  • Jens Frost Mikkelsen, Intego A/S, Aalborg
  • Lars Petersen, Oscar Petersen & Søn A/S, Frederikshavn
Valget gælder frem til udløbet af den 3-årige valgperioden. Der var valg i sommeren 2016, så næste valg finder sted i 2019. Genvalg kan finde sted for én ny periode på 3 år.

Alternative lister

Ifølge TEKNIQs vedtægter gennemføres valg til revisions- og kontroludvalget via urafstemning. En alternativ valgliste bør indeholde en alternativ kandidat til udvalget. Der kræver mindst 25 medlemmer i forening at sende en alternativ valgliste. 

Fremkommer der ikke en alternativ liste inden torsdag den 2. november 2017, anses bestyrelsens liste for valgt uden urafstemning. Mindst 25 personer kan i forening sende en alternativ liste af navne til valg til revisions- og kontroludvalget. 

Det gøres ved at skrive en e-mail til ledelsessekretær Laila Ankjær på laa@tekniq.dk med oplysning om, hvilken person der ønskes valgt. Virksomhedsnavn og navn på virksomhedsrepræsentant på forslagsstillerne skal ligeledes fremgå. 

Hvis der inden fristens udløb modtages en eller flere alternative lister, vil de blive offentliggjort på TEKNIQs hjemmeside med angivelse af forslagsstillerne. Der vil derefter blive iværksat en urafstemning mellem de opstillede. 

Revisions- og kontroludvalgets opgave er at fastsætte et eventuelt vederlag til bestyrelsen, at foretage kritisk revision af regnskabet, at kontrollere at indsendte valglister til valg til bestyrelsen opfylder vedtægternes krav til den samlede bestyrelses sammensætning, at afgøre om forslag til vedtægtsændringer er af mindre karakter og at iværksætte urafstemninger.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.