Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Forberedelserne til den nye ferielov starter nu

Virksomhederne skal allerede nu så småt begynde at omlægge deres ferieadministrationen, så alt er klart, når den nye "samtidighedsferie" træder i kraft.

Den 1. september 2020 starter det nye feriesystem for alvor. Fra den dato overgår alle lønmodtagere nemlig til ”samtidighedsferie”. Det betyder et helt nyt optjeningssystem, hvor man ikke længere skal spare op til ferie i kalenderåret før ferien. 

Men forberedelserne til det nye system starter allerede nu. Derfor skal TEKNIQs medlemsvirksomheder være opmærksom på nogle ændringer, som er i gang. 

De 12 måneder, der ligger før 1. september 2020, bliver nemlig et overgangsår. Det betyder, at virksomheden i den periode skal omlægge sin feriepengeadministration, så det er klart når den nye ordning starter for alvor.

ACF nedlægges

Arbejdsgivernes Centrale Ferieregister (ACF) nedlægges, og alle oplysninger om optjente feriepenge derfra overføres inden udgangen af 2018 til Feriepengeinfo. Overførslen fortages (migreres) af Feriepengeinfo. I den nye ferieordning bliver det nemlig obligatorisk at indberette feriedata via eIndkomst til Feriepengeinfo. 

Oplysningerne i ACF vil dog fortsat være tilgængelige for virksomhederne, som har brug for at kunne se tidligere indberetnings- og udbetalingshistorik.
Se ACF’s brev til virksomheden af 15. juni 2018, hvor det også oplyses, at alle tal for optjeningsårene 2016, 2017 og 2018 skal være afstemt inden overførslen finder sted. 

Den enkelte virksomhed vil få direkte besked fra ACF med oplysning om, hvornår virksomhedens egne data overføres til Feriepengeinfo. Dette vil ske en måned før overførslen. Informationen vil blive sendt til den e-mail, som er oplyst under profilhåndtering i ACF.

Hvad sker der med feriepengene, når virksomheden overgår til Feriepengeinfo?

Virksomheden skal som hidtil beholde medarbejdernes feriepenge, indtil de skal udbetales. 

Det er der ikke ændret på, og TEKNIQs Feriepengegaranti bliver ved med at eksistere. Dette gælder for alle de medarbejdere, der er dækket af en af TEKNIQs overenskomster. 

Når medarbejderne efter overgangen skal have feriepenge udbetalt, anmoder de om det via borger.dk, og virksomheder får besked derom i sin e-Boks.

Feriepengeinfo holder informationsmøder

Feriepengeinfo vil i løbet af ugerne 38 til 42 afholde informationsmøder omkring den nye ferielov, hvor den første time vil være henvendt til ACF virksomhederne, så de får indblik i procedurerne ved brug af Feriepengeinfo. Virksomheden vil få nærmere besked fra Feriepengeinfo derom i slutningen af august.

FerieKonto – for medarbejdere uden overenskomst

De medarbejdere, der ikke er dækket af en af TEKNIQs overenskomster (det gælder funktionærer udenfor overenskomst) skal forsat have feriepengene indbetalt til FerieKonto via virk.dk.

TEKNIQ holder Gå hjem-kurser

TEKNIQ afholder i løbet af efteråret fire Gå hjem-kurser for medlemmerne og deres lønadministratorer. Deltagelse er gratis. 

På kurserne vil vi gennemgå overgangen til den nye ferieordning trin for trin. 

23. august: Gl. Skovriddergaard Silkeborg

28. august: Scandic Roskilde 

20. september: Comwell Middelfart 

27. september: Comwell Rebild Bakker

15. november: TEKNIQ Glostrup

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.