Elbranchens Kompetenceudviklingsfond – tilskudsmuligheder i 2019

Hos kompetenceudviklingsfonden kan medarbejdere søge om tilskud til selvvalgt efteruddannelse, og virksomhederne kan søge om tilskud til virksomhedsplanlagt efteruddannelse.

Fra 1. januar 2019 giver fonden tilskud til:

Selvvalgt uddannelse

Fonden yder et tilskud til AMU på 85 procent af bruttotimelønnen for tabt arbejdsindkomst samt dækning af kursusgebyr, materialer, transport og logi på op mod 2.000 kr. pr. dag. Det er en forudsætning, at der søges VEU-refusion og evt. refusion modregnes i tilskuddet fra fonden.

Fonden yder et tilskud til akademimoduler på 85 procent af bruttolønnen for tabt arbejdsindkomst samt dækning af kursusgebyr, materialer, transport og logi på op mod 2.000 kr. pr. dag. Det er en forudsætning, at der søges SVU og tilskud fra omstillingsfonden (max. 10.000 kr. årligt), som i givet fald modregnes i tilskuddet fra fonden. Der kan maksimalt søges tilskud til 2 akademimoduler og maximalt 20 ECTS-point om året pr. medarbejder – uanset om det er selvvalgt eller virksomhedsansøgt.

Fonden kan yde tilskud til 10 kursusdage pr. medarbejder pr. år, dog kan den enkelte opspare sin uforbrugte ret til kursusdage fra de to forudgående kalenderår.

Virksomhedsplanlagt uddannelse

Fonden yder et tilskud på 400 kr. pr. medarbejder pr. dag til medarbejderes deltagelse i AMU-kurser. Der er ingen begrænsninger i antal kursusdage, der kan søges tilskud til.
Ved medarbejderes deltagelse i akademimoduler dækkes kursusgebyr evt. fratrukket tilskud fra omstillingsfonden (10.000 kr. årligt) og SVU-støtte. Der kan maksimalt søges tilskud til 2 akademimoduler og maximalt 20 ECTS-point om året pr. medarbejder – uanset om det er selvvalgt eller virksomhedsansøgt.

Generelle betingelser

For at kunne søge om tilskud fra fonden er det en betingelse, at ansøger:

 • Har minimum 9 måneders anciennitet i det aktuelle ansættelsesforhold.                  
 • Er omfattet af overenskomsten mellem Dansk El-Forbund og TEKNIQ eller af tiltrædelsesoverenskomsten med Dansk El-Forbund.
 • Ikke er i en opsagt stilling.

Hvordan søges tilskud

Medarbejdere skal søge om tilskud til:

 • Deltagelse i AMU-kurser og akademimoduler ved ansøgning til EVU.
 • Der skal søges inden kurset/modulet påbegyndes.
 • Når kurset er gennemført, indsendes dokumentation til EVU før tilskuddet fra fonden udbetales.
 • Tilsagn fra fonden om tilskud gælder i 6 måneder, hvis kurset ikke er påbegyndt, bortfalder tilsagnet.

Virksomheden skal søge om tilskud til:

 • Deltagelse i AMU-kurser for medarbejdere, der ikke er medlem af DEF, ved ansøgning til EVU.
 • Deltagelse i akademimoduler sker ved ansøgning til EVU.
 • Der skal søges om tilskud før modulet påbegyndes.
 • Når kurset er gennemført, indsendes dokumentation til EVU før tilskuddet fra fonden udbetales.
 • Tilsagn fra fonden om tilskud gælder i 6 måneder, hvis kurset ikke er påbegyndt, bortfalder tilsagnet.

Virksomheden får automatisk tilskud til:

 • Medarbejderes deltagelse i AMU-kurser, når medarbejderen er medlem af Dansk El-Forbund. Udbetalingen af tilskud fra kompetencefonden sker automatisk, når der er søgt VEU-refusion, og tilskuddet udbetales som hidtil af Dansk El-Forbund.

Information

På www.evu.dk finder du information om kompetencefonden, positivlister over, hvad fonden yder tilskud til, ansøgningsblanketter m.v. Du får svar på din ansøgning hurtigst muligt, dog senest 4 uger efter, at den er modtaget i EVU. Har du spørgsmål, kan du kontakte Lene Sund Lauridsen på lsl@evu.dk eller 31 66 30 26.

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.