Kontakt TEKNIQ

Har du spørgsmål?

Kontakt Politisk Sekretariat

7741 1568

VEU-godtgørelse og kursustilmelding fremover i én arbejdsgang

Den 1. januar overtager Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) administrationen og udbetaling af VEU-godtgørelse og tilskud til befordring. Det betyder, at der fremover kun er én samlet tilmeldings- og ansøgningsproces via efteruddannelse.dk.

Det bliver lettere at ansøge

Fremover skal virksomheden ansøge om VEU-godtgørelse og befordringstilskud, samtidig med at virksomheden tilmelder medarbejderne til et kursus på efteruddannelse.dk. Virksomheden skal altså ikke længere sende en ansøgning om VEU-godtgørelse efter, at medarbejderen har deltaget i kurset. 

Dermed fjernes den hidtil gældende 4-ugers ansøgningsfrist, og der er ikke længere en risiko for at søge om godtgørelse for sent.

Konkret indebærer det, at virksomheden allerede i tilmeldingen skal svare på spørgsmål om VEU-godtgørelse og befordring. Efter kurset er slut, får kursisten eller virksomheden automatisk pengene udbetalt fra AUB, uden de behøver gøre mere.

Kompetencefond

Ansøgning/udbetaling fra Elbranchens Kompetenceudviklingsfond er uændret. For medarbejdere, der er medlem af Dansk El-Forbund, sker udbetalingen automatisk fra forbundet. Hvis medarbejderen ikke er medlem af Dansk El-Forbund, skal der søges om tilskud fra fonden på www.evu.dk.

Kost og logi

Ansøgning om tilskud kost og logi er også uændret. Det vil sige, at der skal søges om tilskud hos uddannelsesstedet, og udbetaling af tilskud sker også fra uddannelsesstedet.

De nye regler gælder fra 1. januar 2019

De nye regler gælder for kurser, der påbegyndes efter 1. januar 2019. Det betyder, at hvis virksomhedens medarbejder er startet på et kursus i 2018, som strækker sig ind i 2019, følger kurset de gamle regler, og virksomheden skal færdiggøre VEU-ansøgningen inden fristen, som man har gjort hidtil.

Hvis virksomheden i 2018 har tilmeldt en medarbejder til et kursus, der starter i 2019, skal man være opmærksom. Dette kursus vil nemlig følge de nye regler, og derfor skal virksomheden søge om VEU-godtgørelse i den nye ansøgningsproces på efteruddannelse.dk. Dette kan først gøres efter 1. januar 2019.

Læs mere om de nye regler om VEU-godtgørelse mv.
 

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.