Birger T. Christiansen

Birger T. Christiansen

Teknisk konsulent

btc@tekniq.dk

7742 4244

Gassikkerhedsloven vedtaget

Torsdag den 25. januar blev ”Lov om sikkerhed for gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel (gassikkerhedsloven)” vedtaget af Folketinget.

Den nye lov træder i kraft den 21. april 2018, samtidig med at gasapparatforordningen skal være implementeret i dansk lov. 

Inden den 21. april skal de tilhørende bekendtgørelser i høring, så de også kan træde i kraft den 21. april.

Efter denne dato vil de nugældende gasreglementer ikke længere være direkte lovgivning. 

Det vil dog være muligt/lovligt at udføre gasinstallationsarbejde efter gasreglementerne, indtil der foreligger vejledninger til de nye bekendtgørelser. De forventes klar inden årets udgang.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.