Jan Eske Schmidt

Jan Eske Schmidt

Videnspartner

jes@tekniq.dk

7741 1560

Nyt AB system – AB18 og ABR18 sendt i høring

Det nye AB-system er blevet til efter forhandling af byggeriets organisationer i AB-udvalget. Læs høringsmaterialet her, og tag med til høringskonference den 21. februar 2018.

TEKNIQ deltager i AB-Udvalget, og TEKNIQs bestyrelse har behandlet høringsudkastene og i lighed med byggeriets øvrige organisationer tilsluttet sig disse.

Høring

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har på AB-Udvalgets vegne udsendt
  • Høringsudkast til Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB18) og
  • Høringsudkast til Almindelige betingelser for rådgivning og bistand inden for bygge- og anlægsvirksomhed (ABR18)

Der er endvidere notat om udvalgets overordnede overvejelser og notat om udvalget arbejde. 

Se høringsudkastene med videre på høringsportalen

Høringskonference

AB-Udvalget har i samarbejde med Det danske Selskab for Byggeret arrangeret en høringskonference der afholdes den 21. februar 2018 kl. 10 -17. 

Tilmeld dig høringskonferencen her 

Her vil du også kunne streame konferencen på dagen.

Orientering om den nye AB18

Den ny AB18 er færdig i starten af maj. 

Herefter afholder TEKNIQ orientering og information om den nye AB18. Nærmere herom udsendes senere. Vi har også planlagt en række kurser både før og efter sommerferien - datoer følger senere.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.