Kelvin Strømsholt

Kelvin Strømsholt

Konsulent

kas@tekniq.dk

7741 1581

2891 5520Rasmus Larsen

Rasmus Larsen

Økonomisk-
statistisk konsulent

rla@tekniq.dk

7742 4237

2943 9194

Bliv fritaget for merbidrag

Virksomheder kan fritages for merbidrag til AUB, hvis de forgæves søger efter en lærling – men det SKAL være på praktikpladsen.dk

Fra 1. januar 2018 træder reglerne om merbidrag til AUB i kraft. Læs mere om Praktikplads-AUB her.

Virksomheder, der forgæves søger efter lærlinge, skal bruge praktikpladsen.dk til at dokumentere, at de har slået stillinger op om ledige lærepladser. De kan i så fald blive fritaget for merbidrag til AUB.
 

Sådan søger virksomheden lærlinge på praktikpladsen.dk


Vær opmærksom på følgende:

  1. Hvis ikke virksomheden er godkendt til at have lærlinge (til en hel- eller dele af en uddannelse), skal man starte med at søge om dette hos EVU  
  2. Et stillingsopslag på praktikpladsen.dk skal være aktivt i mindst 90 dage for at tælle med i regnskabet
  3. Et opslag på praktikpladsen.dk tæller kun i den periode det er slået op. Det vil sige, at hvis man er sat til at mangle én lærling, så skal virksomheden have mindst fire på hinanden følgende stillingsopslag på praktikpladsen.dk, som hver for sig har været aktive i mindst 90 dage.
  4. Hvis virksomheden er sat til at mangle flere lærlinge, så skal der opslås tilsvarende eller flere opslag 
  5. Hvis en lærling søger en læreplads, der er slået op på praktikpladsen.dk, så tæller opslaget ikke med i fritagelsen af merbidrag.

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.