Kelvin Strømsholt

Kelvin Strømsholt

Chefkonsulent

kas@tekniq.dk

7741 1581Bliv fritaget for merbidrag

Virksomheder kan søge om nedsættelse for merbidrag til AUB, hvis de forgæves har søgt efter en lærling – men det SKAL være på praktikpladsen.dk

Fra 1. januar 2018 er Praktikplads-AUB trådt i kraft. Læs mere om Praktikplads-AUB her.

Virksomheder, der forgæves søger efter lærlinge, skal  bruge praktikpladsen.dk til at dokumentere, at de har slået stillinger op om ledige lærepladser. De kan i så fald få nedsat deres merbidrag til AUB.

Virksomheder kan højest få nedsættelse for det antal lærlinge, som virksomhederne skal have ansat inden året er gået. Det betyder, at det kun er virksomheder, der ikke opfylder deres måltal, der kan få nedsættelse, og virksomhedens nedsættelse kan ikke blive større end virksomhedens bidrag til Praktikplads-AUB.

Sådan søger virksomheden lærlinge på praktikpladsen.dk


Vær opmærksom på følgende:

  1. Hvis ikke virksomheden er godkendt til at have lærlinge (til en hel- eller dele af en uddannelse), skal man starte med at søge om dette hos EVU (for elektriker og vvs-energiuddannelse) eller hos Industriens Uddannelser (for smede- og industriuddannelser). 
  2. Et stillingsopslag på praktikpladsen.dk skal være aktivt i mindst 90 kalenderdage for at tælle med i regnskabet.
  3. Et opslag på praktikpladsen.dk tæller kun i den periode det er slået op. Det vil sige, at hvis man er sat til at mangle én lærling, så skal virksomheden fx have mindst fire på hinanden følgende stillingsopslag på praktikpladsen.dk, som hver for sig har været aktive i mindst 90 kalenderdage.
  4. Hvis virksomheden er sat til at mangle flere lærlinge, så skal der opslås tilsvarende eller flere opslag. 
  5. Hvis en lærling søger en læreplads, der er slået op på praktikpladsen.dk, så tæller opslaget ikke med i fritagelsen af merbidrag.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.