Valg til bestyrelsen

I foråret 2018 er der valg til TEKNIQs bestyrelse.

Bestyrelsen foreslår følgende til genvalg i forbindelse med valget til TEKNIQs bestyrelse i foråret 2018:

Henrik Fugmann

   
Henrik Fugmann    Adm. direktør Henrik Fugmann (52) er ejer og leder af elinstallationsvirksomheden
Fugmann A/S med adresse i Valby. Virksomheden har ca. 120 ansatte. Han blev
første gang valgt til TEKNIQs bestyrelse i 2008. Han er formand for TEKNIQ og
 deltager i den forbindelse i flere udvalg i TEKNIQ, Dansk Arbejdsgiverforening m.m. 
     

Frank E. Mortensen

   
Frank Einar Mortensen    Vvs-installatør Frank E. Mortensen (60) er ejer og leder af virksomheden
Mortensen & Østberg VVS A/S med adresse i Helsinge. Virksomheden har
ca. 10 ansatte. Han blev valgt første gang til TEKNIQs bestyrelse i 2008.
Han er blandt andet medlem af TEKNIQs forretningsudvalg og bestyrelsesformand
for TEKNIQ Kvalitet ApS. 
     

Søren Mogensen

   
Søren Mogensen    Ingeniør Søren Mogensen (56) er ejer og leder af virksomheden
Mogensen VVS Comfort A/S med adresse i Holstebro. Virksomheden
har ca. 40 ansatte. Han blev første gang valgt til TEKNIQs bestyrelse i 2008.
Han er medlem af overenskomstudvalget (vvs) og medlem af Ankenævnet
 for Tekniske Installationer.
     

Søren Schmidt 

   
Søren Schmidt    Vvs-installatør Søren Schmidt (59) er ejer og leder af vvs-virksomheden
De Blå Mænd A/S. Virksomheden har ca. 30 ansatte. Han blev valgt første
gang til bestyrelsen for Dansk VVS i 2000 og har siden været medlem af
bestyrelserne for henholdsvis Dansk VVS og TEKNIQ. Han er næstformand
for TEKNIQ, medlem af overenskomstudvalget (vvs) og TEKNIQ Råd Hovedstaden
og TEKNIQs repræsentant i GCP Europe. Han er desuden oldermand i
 Københavns Blikkenslager- og VVS Laug.
     
     

Der foreslås ingen kandidater til nyvalg.

Bestyrelsens valgliste er godkendt af revisions- og kontroludvalget, der har til opgave at kontrollere at valglister opfylder vedtægternes krav til den samlede bestyrelses sammensætning. Bestyrelsen skal ifølge vedtægterne afspejle medlemskredsens sammensætning geografisk, fagligt og størrelsesmæssigt og tilgodese hensynet til en rimelig branchefordeling.

Ikke på valg

Følgende bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg:
 • Johnny Hey, Brøndby 
 • Peter Kaas Hammer, Albertslund
 • Torben Larsen, Viby 
 • Tom Lindquist, København
 • Lars Petrowsky, Vejle 
 • Kjeld Søberg, Vojens 
 • Bjørn Horne Krarup, Taastrup 
 • Carsten Hansen, Sorø
 • Anders Chr. Nielsen, Hjørring 
 • Henning Mørk-Pedersen, Odense
 • Henrik Glud Olsen, Gentofte 
 • Lars Dyrstrøm, Humlebæk

Alternative valglister

Regler for valg til bestyrelsen er fastlagt i TEKNIQs vedtægter af 20. maj 2016 samt regler for urafstemninger besluttet af TEKNIQs bestyrelse i juni 2016.

Alternative valglister kan indsendes af mindst 25 medlemmer i forening til revisions- og kontroludvalget senest den 10. juni 2018. Fremkommer der ikke en alternativ liste inden fristens udløb anses bestyrelsens liste for valgt uden afstemning.

Fremkommer der en alternativ liste inden fristens udløb har revisions- og kontroludvalget til opgave at kontrollere om denne opfylder vedtægternes krav til den samlede bestyrelses sammensætning. Opfylder listen kravene til bestyrelsens sammensætning, så iværksættes urafstemning.
TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.