Støtte til ofre for elskader

Nu er der åbent for at søge "El-installatør H. Munck’s og hustrus Fond", der administreres af TEKNIQ.

Fonden ”El-installatør H. Munck’s og hustrus Fond” gør det muligt for personer, der er invaliderede eller ramt af langvarig sygdom på grund af elektricitetsskader, at søge økonomisk støtte.

Tidsfristen for at søge om tildeling fra fonden i 2018 er senest den 7. december 2018.

Fonden, der administreres af TEKNIQ, vil uddele midler til personer, der er fundet blandt ansøgere, som lever op til ovenstående krav.

Ansøgningsblanket kan fås hos TEKNIQ, Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup eller ved telefonisk henvendelse til TEKNIQs reception på tlf.nr. 43 43 60 00.

Yderligere oplysninger kan fås hos økonomi- og administrationschef Erling Ernstsen på tlf.nr. 77 42 42 53.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.