Kontakt TEKNIQ

ERHVERVSAFDELINGEN

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Jan Eske Schmidt

Jan Eske Schmidt

Videnspartner

jes@tekniq.dk

7741 1560

Ændring af udbudsloven

Den 1. juli 2019 ændres udbudsloven på to punkter.

For det første skal ordregiver offentliggøre alle elementer af evalueringsmodellen. For det andet indføres pligt til, at ordregiver ved udbud af bygge- og anlægskontrakter med en anslået værdi på mere end 350 mio. kr. skal adskille evalueringen af kvalitet fra evalueringen af pris.

Evalueringsmodellen

Ved evalueringsmodellen forstås de værktøjer, som ordregiver anvender til at sammenstille tilbudsgivernes besvarelse af forskellige kriterier for tildeling – med henblik på at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Ordregiver skal fastlægge og beskrive indholdet af alle dele af evalueringsmodellen i udbudsmaterialet. Specifikke parametre i evalueringsmodellen kan afhænge af de indkomne tilbud, men det skal entydigt fastlægges og beskrives på forhånd, hvordan parametrene fastlægges. Parametrene kan ikke afhænge af de indkomne tilbud på en måde, der beror på ordregives valg eller vurdering efter åbningen af tilbuddene.

To-kuvert-system

Ved udbud af bygge- og anlægskontrakter med en anslået værdi over 350. mio. kr. med evalueringskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet” skal ordregiver vurdere tilbuddene på de kvalitative kriterier uden kendskab til prisen. 

Ordregiver skal derfor sørge for at evalueringen af de to kriterier adskilles. Hertil anvendes ofte et to-kuvert-system, så tilbuddet på de kvalitative og de økonomiske kriterier afleveres samtidigt, men i to forskellige kuverter. Da tilbudsgivning foretages elektronisk, vil det kræve, at ordregivers udbudssystem indrettes således, at tilbud på de kvalitative parametre og de økonomiske parametre afleveres hver for sig.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.