Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Prislisterne på VVS-området reguleres med 2,5 % pr. 1. september 2019 og med 1,8 % pr. 1. marts 2020

Den 28. marts 2019 godkendte Blik & Rørs hovedbestyrelse og Dansk Metals kompetente organer en aftale om etablering af en ny tidskurant.

Som en del af denne aftale udløses de reguleringer, som indgik i forligsmandens mæglingsskitse i 2017. Disse reguleringer var betinget af, at der blev indgået en aftale om ”anden form for akkord”, og var fastsat til i alt 4,3 % (2,3 % i 2018 og 2 % i 2019).

Da vi først har fået aftalen på plads nu, er reguleringerne udskudt, så vores medlemsvirksomheder i videst muligt omfang får mulighed for at indkalkulere dem i deres tilbud. Reguleringerne gælder alle prislister: Rørprislisten, Fjernvarmeprislisten og Landspriskuranten for Blikkenslagerarbejde.

Samtidig er det aftalt, at de reguleringer, som måtte blive aftalt ved overenskomstfornyelsen, tidligst kan ske pr. 1. juli 2020.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.