Elektronisk indberetning af barselsrefusion

TEKNIQ Arbejdsgivernes Barselsfond er nu klar til at gå over til elektronisk indberetning af oplysninger til barselsrefusion.

Linket til den elektroniske indberetning findes her (kræver medlemslogin). Når man er logget ind som medlem på TEKNIQ Arbejdsgivernes hjemmeside, kan man med sin virksomheds NemId logge ind på et sikret område. Her vil der være en vejledning om, hvilke oplysninger der skal uploades, og hvordan det gøres.

I en overgangsperiode vil det stadig være muligt at benytte det hidtidige skema, men for at forenkle og fremskynde håndteringen af refusionssager, opfordres alle til at anvende den elektroniske løsning.

Hvis der er spørgsmål til anvendelsen af den nye mulighed, kan disse rettes til TEKNIQ Arbejdsgivernes IT-afdeling på telefon 43 43 60 00.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.