Birger T. Christiansen

Birger T. Christiansen

Teknisk konsulent

btc@tekniq.dk

7742 4244

Nu skal de nye gasregler følges

De nye gasregler trådte i kraft den 21. april 2018 med en overgangsperiode frem til den 31. december 2019.

Det betyder, at gasreglementerne efter den 1. januar 2020 ikke længere er lovgivning. Arbejde på gasinstallationer skal herefter udføres efter gassikkerhedsloven og funktionsbestemmelserne i de 5 tilhørende bekendtgørelser, for installatørerne primært ”Bekendtgørelse om sikkerhed for gasinstallationer” og ”Bekendtgørelse om sikkerhed for gasmateriel”. 

For det fysiske arbejde med gasinstallationer vil ændringerne ikke betyde store ændringer, da man fortsat kan anvende gasreglementerne som vejledning til de nye regler. Der er dog nogle punkter, som skal have særlig opmærksomhed, herunder at gasinstallationer nu er opdelt i 11 installationsklasser og at der nu også kræves A-certifikat hos montøren ved idriftsættelse og eftersyn af komfurer (klasse 3), campingvogne (klasse 10) og cateringsvogne, foodtrucks (klasse 11). En anden væsentlig ændring er den fælles anmeldelse af gasinstallationer uanset gastype og udførelsessted til Sikkerhedsstyrelsen via Virk.dk, som efter opstart den 1. oktober 2019 har givet udfordringer for brugerne. 

De nye regler og vejledninger findes på gassikkerhedsregler.dk, der er en del af Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.