Arbejdsskader kan også ske under julefrokosten

En skade under den årlige julefrokost i firmaet skal som udgangspunkt registreres som en arbejdsskade.

Det betyder at skaden skal registreres via EASY til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, AES, der vil vurdere skaden individuelt, som enhver anden anmeldelse. 

For at arbejdsgiverens erhvervsforsikring skal dække skaden skal den ske under en officiel personalefest hvor arbejdsgiveren har inviteret. Dette gælder også hvis julefrokosten afholdes udenfor arbejdspladsen.  

Arbejdsgiverens ansvarsforsikring dækker indtil den officielle afslutning på julefrokosten, hvorfor det er vigtigt at der meldes ud hvornår julefrokosten slutter. Hvis medarbejderen fortsætter festen enten på stedet eller andre steder er det medarbejderens egen forsikring der dækker.

Til vurdering af skaden om skaden er en arbejdsskade vil AES normalt spørge den ansatte eller arbejdsgiver om:


  • En beskrivelse af arrangementet, herunder hvor det fandt sted?
  • Om arrangementet blev afholdt i eller uden for arbejdstiden?
  • Hvem der arrangerede og fastsatte rammerne for det pågældende arrangement?
  • Hvad formålet med arrangementet var?
  • I hvilket omfang arbejdsgiver financierer begivenheden?
  • Om arrangementet havde reklamemæssig værdi for arbejdsgiver?
  • Om der var pligt til at deltage i arrangementet, eller om det var frivilligt at deltage?
  • Om arbejdsgiver havde opfordret til deltagelse i arrangementet?
  • Om arbejdsgiver eller repræsentanter for arbejdsgiver deltog i arrangementet?
  • Om deltagerne var underlagt instruktion fra arbejdsgivers side?

Læs mere om håndtering af arbejdsskader på aes.dk

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.