Skærpede regler for køretøjer i miljøzoner

Fra 1. juli 2020 er der nye regler for køretøjer i de såkaldte miljøzoner i Danmark. Det vil sige i København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg.

De nye krav gælder kun for køretøjer, der kører på diesel, og medfører, at ældre varebiler, lastbiler og busser ikke har adgang til de fem byer, medmindre de har monteret et partikelfilter. 

For at give ejerne af køretøjerne bedre mulighed for at indrette sig efter de nye krav, indføres de skærpede krav trinvist.  

For varebiler gælder kravene uanset, hvilken farve nummerpladen har. Kravene betyder, at varebiler pr. 1. juli 2020 skal være registreret den 1. januar 2007 eller senere, hvis de skal køre i en miljøzone og ikke har eftermonteret et partikelfilter. 

For lastbiler og busser gælder det, at de skal være registreret den 1. oktober 2009 eller senere for at kunne køre i en miljøzone efter 1. juli 2020 - medmindre køretøjet har eftermonteret et partikelfilter. Også andre kommuner end de fem største kan ansøge om tilladelse til at etablere miljøzoner i større sammenhængende byområder, hvor der er betydelig trafik med lastbiler, busser og varebiler, der kører på diesel. 

Miljø- og fødevareministeren kan dog kun give tilladelse, hvis grænseværdierne for partikelforurening er overskredet. På nuværende tidspunkt er der ikke oprettet miljøzoner i andre byer. 

Lastbiler og busser skal indtil 1. juli 2020 fortsat have det grønne miljøzonemærke i forruden. Efter den 1. juli 2020 forventes det, at der indføres en automatiseret kontrol af køretøjerne via digital aflæsning af køretøjets nummerplade. De nærmere regler herom er endnu ikke behandlet af Folketinget. 

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.