Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Nye satser for dagpenge, efterløn mv. i 2020

Der er kommet nye satser for dagpenge, efterløn mv., som træder i kraft den 1. januar 2020.

Løntilskud:

Jobrotationsydelse 190,44 kr. pr. time.

Dagpenge ved sygdom og fødsel:

Ugebeløb 4405,00 kr.
Timesatsen 119,05 kr.

Sygedagpenge – selvstændige erhvervsdrivende:

Minimumsydelse 2.937 kr. pr. uge.

Forsikringsordning for mindre arbejdsgivere (lønsum):

Optagelsesgrænsen 7.708.750 kr.
Udelukkelsesgrænsen 9.514.800 kr.
Præmiesats 0,79 %

Arbejdsgiverens dagpengegodtgørelse:

Hel dagpengegodtgørelse 881,00 kr. 
Halv dagpengegodtgørelse 441,00 kr. 
Arbejdsløshedsdagpenge:
Fuldtidsforsikrede 881,00 kr. 
Deltidsforsikrede 587,00 kr. 
Dimittendsats med forsørgerpligt
- Fuldtidsforsikrede 722 kr. 
- Deltidsforsikrede 481 kr. 
Dimittendsats uden forsørgerpligt
- Fuldtidsforsikrede 630 kr. 
- Deltidsforsikrede 420 kr. 

50 pct. Satsen (ungesatsen):

Fuldtidsforsikrede 441,00 kr. 
Deltidsforsikrede 294,00 kr. 

Fleksjob

Maks. indkomsttilskud 18.701 kr. pr. måned.

Efterløn:

Fuldtidsforsikrede 91 % sats 802,00 kr.
Deltidsforsikrede 91 % sats 534,00 kr.
Fuldtidsforsikrede 100 % sats 881,00 kr.
Deltidsforsikrede 100 % sats 587,00 kr.
Skattefri præmie,
Fuldtid 13.740,00 kr. pr. portion.

Mindstesatsen for selvstændige erhvervsdrivende:

2.937,00 kr. pr. uge.

Omregningssatsen:

(Bruges til omregning af indtægt til timer ved bl.a. ukontrollerbar arbejdstid)
247,53 kr. pr. time.

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) 

Udd. på folkesk. el. gym. niveau 3.524,00 kr. pr. uge.
Videregående uddannelser 2.643,00 kr. pr. uge.

Godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og 
efteruddannelse pr. dag

881,00 kr.

Elever:

Maksimal lønrefusion fra AUB pr. skoleuge:
1. år 2.800,00 kr.
2. år 3.090,00 kr.
3. år 3.530,00 kr.
4. år 4.110,00 kr.

Voksenerhvervsuddannelse:

Voksenlærling, refusion AUB 5.240,00 kr. pr. skoleuge.

Løntilskud, praktik:

Ufaglærte i beskæftigelse
Max 2 år 30,00 kr./time.
Ledige i hele uddannelses-
forløbet 45,00 kr./time.

Hvor ikke andet er angivet, er beløbene angivet i kroner pr. dag i en fem-dages uge.

Yderligere information

Arbejdsmarkedsafdelingen – tlf. 4343 6000.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.