Fusion til afstemning i midten af marts

TEKNIQs bestyrelse sagde den 26. februar ja til, at oplægget til en fusion med Arbejdsgiverne sendes til afstemning i næste måned.

En mulig fusion mellem TEKNIQ og Arbejdsgiverne er nu rykket et stort skridt nærmere. 

I begyndelsen af marts 2019 vil alle TEKNIQs medlemmer modtage et brev med oplægget til en fusion mellem de to organisationer. Så er det op til medlemmerne at beslutte, om de også synes, det er en god ide at fusionere. 

Formålet med fusionen er først og fremmest at skabe mere værdi for medlemmerne ved at styrke den politiske indflydelse og servicen overfor medlemmerne. 

En samlet organisation vil repræsentere over 4.300 virksomheder med omkring 55.000 medarbejdere, og ifølge Henrik Fugmann, formand for TEKNIQ, bliver det en slagkraftig organisation, som vil arbejde for virksomhedernes interesser.

”Det vil være en organisation, hvor virksomhederne er i centrum. De skal opleve, at medlemskabet giver værdi for deres virksomhed,” siger Henrik Fugmann. 

I den fælles organisation vil der udover el- og vvs-virksomheder også være virksomheder, der arbejder med fremstillingsopgaver inden for metalområdet, og flere andre mindre grupper.  

”Det vil blive en større organisation med et lidt bredere fokus, end TEKNIQ har i dag. Men der vil fortsat være en lang række områder, hvor virksomhederne har behov for en fælles organisationsmæssig indsats,” siger Henrik Fugmann.

Mere fleksible overenskomster og færre administrative byrder

Fælles for virksomhederne er, at de udvikler og udfører tekniske løsninger. Det vil blandt andet sige installationer i bygninger og fremstilling af tekniske produkter, der bruges i byggeriet og industrien. Desuden er der oftest tale om ordreproduktion og skræddersyede løsninger. 

”Alle virksomhederne har behov for fleksibilitet i ansættelsesforholdene og for mere rummelige overenskomster. Alle virksomheder er afhængige af faglært arbejdskraft og stærke og attraktive erhvervsuddannelser. Og alle virksomhederne har behov for færre administrative byrder,” siger Henrik Fugmann.

”Ved at tale med én stemme kan vi få øget indflydelse og taletid, og jeg er ikke i tvivl om, at én fælles organisation kan gøre det bedre end to organisationer hver for sig. Jeg glæder mig over, at vi nu kan sende det samlede fusionsoplæg til afstemning”, siger Henrik Fugmann.

Drøftelserne om en fusion har været i gang lige siden august 2018, hvor de to organisationers bestyrelser gav grønt lys til at indlede drøftelserne. Hen over efteråret og vinteren har der været afholdt en række møder, hvor man har diskuteret alt fra kontingentstruktur, overenskomster og årsdage til bestyrelsens sammensætning og forholdet til SMVdanmark. 

Samtidig har der i begge organisationer været afholdt en række medlemsmøder rundt om i landet, hvor medlemmerne har kunnet komme med input og kommentarer. Og tirsdag den 26. februar har TEKNIQs  bestyrelse sagt ja til, at oplægget nu sendes til afstemning. 

I TEKNIQ vil afstemningen ske elektronisk i form af en urafstemning blandt alle medlemmerne i løbet af marts. Hos Arbejdsgiverne vil afstemningen komme til at foregå på en ekstraordinær generalforsamling den 26. marts 2019.

Resultatet af afstemningen i de to organisationer bliver offentliggjort torsdag den 28. marts kl. 8.30.

Tidligere artikler om emnet: 

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.