troels-hartung-energi

Troels Hartung

Chefkonsulent

trh@tekniq.dk 

7741 1538

Ny bekendtgørelse om tilslutning af solceller

Der er per 1. februar 2019 trådt en ny bekendtgørelse i kraft som har betydning for installatører af solcelleanlæg. Bekendtgørelsen introducerer Afregningsgruppe 3.

Afregningsgruppe 3 er en ny oprettet afregningsgruppe med øjebliksafregning, der kan benyttes af solcelleejere, som ikke ønsker at benytte Nettoafregningsgruppe 2 med timebaseret nettoafregning. Kunden skal dog være opmærksom på, at det ikke muligt efterfølgende at flytte et solcelleanlæg fra Afregningsgruppe 3 til Nettoafregningsgruppe 2.

Bekendtgørelsen kan findes på Retsinformation her

(Bekendtgørelse om fritagelse for betaling til dækning af offentlige forpligtelser i medfør af § 8 a og § 8 b i lov om elforsyning for øjebliksforbrug af elektricitet produceret på visse anlæg ejet af egenproducenten)

Med ovenstående bekendtgørelse lukker Energistyrelsens for fremadrettet at benytte Nettoafregningsgruppe 4 og Nettoafregningsgruppe 5, i stedet indføres Afregningsgruppe 3.

Om Afregningsgruppe 3

Fordelen ved Afregningsgruppe 3 er en hurtigere tilmeldingsproces, da man for denne afregningsgruppe ikke først skal anmode Energistyrelsen om lov til at benytte nettomålingsordning, men umiddelbart kan kontakte det lokale netselskab og aftale tilslutning af solcelleanlægget til elnettet.

Installatøren skal stadig udfylde stamdatablanketten, som netselskabet efterfølgende skal indberette til Stamdataregistret for, at solcelleanlægget kan blive indberettet korrekt.

Installatøren skal være opmærksom på, at den nye bekendtgørelse lige er trådt i kraft, og det er derfor ikke sikkert, at netselskabets tilmeldingsprocedure er tilpasset den nye bekendtgørelse. Kontakt i så fald netselskabet per telefon.

Der er ikke ændret på kravene til den anvendte inverter m.m., så disse skal derfor stadig overholde betingelserne for at komme på positivlisten over solcelleinvertere.

Anvendelse

Afregningsgruppe 3 forventes anvendt for anlæg med ingen eller meget ringe leverance af el til elnettet, men der er ikke udarbejdet kriterier for, om - og i så fald hvornår - overskydende el skal sælges til en elhandler. Dette afventer Energinets afgørelse.

Bemærk, at dette ikke er en hindring for at installere og tilmelde anlæg til Afregningsgruppe 3. Det er Energinet eller det lokale netselskab, der efterfølgende skal sikre, at solcelleejeren bliver informeret om, at de skal finde en elhandler til at aftage den el, der leveres til nettet.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.