Mads Risgaard Knudsen

Mads Risgaard Knudsen

Teknisk konsulent

mrk@tekniq.dk

7742 4226

Erhvervsministeren afskaffer 75 procent-reglen og indfører ny regel for udvidelse af eksisterende installationer

Erhvervsministeren har nu endeligt besluttet at afvikle den 56 år gamle danske særregel. 75 procent-reglen forventes at ophøre fra den 1. januar 2020.

75 procent-reglen er en særlig dansk regel, som har gjort det mere enkelt for elinstallatøren at projektere nye kabelinstallationer. Den enkle dimensioneringsregel betød, at der ikke skulle tages hensyn til skadelig påvirkning fra eventuelle andre tæt på liggende kabler, hvis kablet kun blev belastet med op til 75 procent af dets maksimale strømbelastning.

Men i forbindelse med at elektriske kabler er blevet langt mere effektive, sikrere og lettere at arbejde med, er de også blevet tyndere. Derfor er der opstået en større risiko for, at de kan opnå en skadelig overtemperatur, som kan forringe levetiden af de isolerende lag i kablet. 

Efter sommerferien 2019 går processen omkring afskaffelsen af 75 procent-reglen i gang. Blandt andet skal det europæiske standardiseringsorgan CENELEC godkende afmeldelsen af den danske særregel.

TEKNIQ Arbejdsgiverne har arbejdet aktivt for en afskaffelse af 75 procent-reglen. Samtidig har det været ønsket, at 75 procent-reglen skulle erstattes af en overgangsordning, der kan bidrage til, at det for bygningsejere fortsat er overkommeligt at igangsætte udvidelser eller omlægninger af eksisterende installationer.

Sikkerhedsstyrelsen har været lydhør overfor TEKNIQ Arbejdsgivernes argumenter. Derfor vil styrelsen fra 1. januar 2020 erstatte 75 procent-reglen med en overgangsordning i forhold til udvidelser af en allerede eksisterende elinstallation.

Hos TEKNIQ Arbejdsgiverne er man tilfreds med, at der endelig er sat et punktum i sagen omkring 75 procent-reglen. Man er i særdeleshed glad for, at Sikkerhedsstyrelsen etablerer en overgangsordning med en fornuftig og enkel dimensioneringsregel for kabler i forhold til udvidelser af en allerede eksisterende elinstallation. 

Fremover skal alle nye elektriske installationer dimensioneres efter europæiske standarder, og dermed vil de være forberedt til det højere elforbrug, der kommer i takt med den generelle teknologiske udvikling og udbredelsen af solcelleanlæg, lokale batterianlæg, varmepumper, elbiler med videre. Alt sammen forhold som øger belastningsgraden på kablerne i bygningens elektriske installationer. Det er ifølge TEKNIQ Arbejdsgiverne afgørende for elbranchens aktører, at reglerne for sikkerhedsmæssig korrekt dimensionering af elinstallationer er tilpasset den fremtidige udvikling. 

Frem til 31. december 2019 kan 75 procent-reglen benyttes uændret i henhold til Installationsbekendtgørelsen og dens underliggende installationsstandardserie, når der skal dimensioneres kabler til nye eller udvidede elinstallationer. 

Du kan læse 75 procent-reglen i sin helhed i standarden: 
DS/HD 60364- 60364-5-52:2011+A11:2017 (SIK) Anneks ZB 

Har du spørgsmål vedrørende afskaffelsen af 75 procent-reglen, kan du kontakte:
Mads Risgaard Knudsen, teknisk konsulent hos TEKNIQ Arbejdsgiverne – mail: mrk@tekniq.dk / tlf.: 77 42 42 26

Læs mere her:

https://www.sik.dk/erhverv/elinstallationer-og-elanlaeg/love-og-regler/elinstallationer-og-elanlaeg/nyheder/sikkerhedsstyrelsen-vil-afskaffe-75-procentsreglen

Informationsmøder og kurser

TEKNIQ Arbejdsgiverne holder desuden en række informationsmøder og kurser om de nye elsikkerhedsregler.

Læs mere om rækken af informationsmøder i hele landet her

Læs mere om kurser i den nye elsikkerhedslov, bekendtgørelser og standarder her


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.