Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Aftale om nyt vvs-tidsakkordsystem på plads

Der er nu opnået enighed om reglerne for et nyt tidsakkordsystem, som kan træde i stedet for Rør- og Fjernvarmeprislisterne efter aftale mellem virksomheden og en akkordholder.

Forhandlingerne mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne, Blik & Rørarbejderforbundet og Dansk Metal om ændring af akkordsystemerne for at kunne indføre det nye tidsakkordsystem på vvs-området er nu faldet på plads.

Det betyder, at der er enighed om reglerne for tidsakkordsystemet (Almindelige bestemmelser for tidsakkord), som kan træde i stedet for Rør- og Fjernvarmeprislisterne efter aftale mellem en virksomhed og en akkordholder.

Priserne er endnu ikke blevet omregnet til tid, men så snart det er gjort, vil det nye tidsakkordsystem blive gjort tilgængeligt i en elektronisk udgave. Der vil også hurtigst muligt blive trykt en fysisk version, som udsendes til TEKNIQ Arbejdsgivernes medlemsvirksomheder.

Regulering af prislisterne pr. 1. september 2019

Samtidig stiger prislisterne med virkning fra 1. september 2019 med 2,5 procent. Stigningen gennemføres som en såkaldt ”forbladsregulering”, idet der først forventes at blive udgivet en ny, opdateret udgave af Rør- og Fjernvarmeprislisten i 2020.

Det betyder, at der skal lægges 14,49 procent (p.t. 11,7 procent) til priserne i Rør- og Fjernvarmeprislisterne og i Landspriskuranten for Blikkenslagerarbejde pr. 1. september 2019 og herefter.

Ved akkorder, der er indgået før den 1. september 2019, foretager virksomheden og akkordholderen en opmåling efter 2007-prislisten med tillæg på 11,7 procent.

Hvis denne opmåling ikke bliver foretaget, vil delingen ske med baggrund i den procentvise fordeling af præsterede timer før og efter den 1. september 2019.

Den 1. marts 2020 foretages der desuden yderligere en regulering med 1,8 procent, så det samlede procenttillæg stiger til 16,55 procent fra og med denne dato.

Læs også tidligere medlemsorientering: 

Prislisterne på VVS-området reguleres med 2,5 % pr. 1. september 2019 og med 1,8 % pr. 1. marts 2020

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.