MEDLEMMER TIL DE LOKALE UDDANNELSESUDVALG FOR VVS-ENERGIUDDANNELSEN

TEKNIQ Arbejdsgiverne har ind imellem en ledig plads i et lokalt uddannelsesudvalg. Hvis det har din interesse at deltage i et sådant arbejde, er du velkommen til at kontakte os.

TEKNIQ og Arbejdsgiverne er som bekendt fusioneret til den nye organisation TEKNIQ Arbejdsgiverne – Industri & Installation. 

Det betyder, at de tidligere medlemsvirksomheder hos Arbejdsgiverne, i den nye organisation nu også får mulighed for at deltage i arbejdet på erhvervsskolerne omkring vvs-energiuddannelsen. Det betyder at de fremadrettet får mulighed for at deltage i de lokale uddannelsesudvalg. 

Repræsentanter til de lokale uddannelsesudvalg på erhvervsskolerne udpeges af TEKNIQ Arbejdsgiverne i samråd med lokalafdelingerne og de lokale kredsforeninger. For at blive udpeget kræves, at man;

  • Er ejer eller ledende medarbejder i en medlemsvirksomhed
  • Er erhvervsaktiv
  • Selv uddanner lærlinge
  • Har lærlinge på den pågældende skole
  • Er aktiv på uddannelsesområdet 
  • Er mødeaktiv i udvalget
Udpegning til LUU sker for en 4-årig periode, og perioden følger valg af medlemmer til erhvervsskolernes bestyrelse.

Repræsentanterne modtager et honorar på 900 kr. pr. mødedag. 

Det er EVU (El- og vvs-branchens uddannelsessekretariat) der har ansvaret for den daglige servicering af de lokale uddannelsesudvalg. Herudover afholdes der årligt et heldagsmøde for alle LUU-repræsentanter inden for vvs-energiuddannelsen, hvor der bliver drøftet uddannelsespolitiske spørgsmål, som repræsentanterne kan bruge i deres arbejde i LUU. 

I forbindelse med ny-udpegning, tilbydes alle et møde med vvs-konsulenten, inden det første møde i det lokale uddannelsesudvalg.

Vi har ind imellem en ledig plads i et lokalt uddannelsesudvalg. Hvis det har din interesse at deltage i et sådant arbejde, er du velkommen til at kontakte os. 

Du er velkommen til at kontakte Michael Andersen, mca@tekniq.dk og Finn Kyed, fky@arbejdsgiverne.dk for yderligere oplysninger. 

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.