Kelvin Strømsholt

Kelvin Strømsholt

Chefkonsulent

kas@tekniq.dk

7741 1581Praktikplads-AUB - årsopgørelse 2018 (udbetaling/opkrævning af bonus eller merbidrag)

Alle virksomheder, som beskæftiger faglærte, modtager i den kommende uge en årsopgørelse fra Praktikplads-AUB i virksomhedens digitale postkasse.

Opgørelsen tager udgangspunkt i elevpoint, som er en målestok for antallet af lærlinge sammenholdt med antallet af faglærte på virksomheden. 

  • Læs mere om hvilke retningslinjer virksomheden skal opfylde for at få udbetalt bonus her 
  • Se jeres årsopgørelse på selvbetjening for Praktikplads-AUB her 

Hvad står der i årsopgørelsen?

Årsopgørelsen er det endelige resultat af forskudsopgørelsen for 2018 og viser, om I har nået jeres mål for elevpoint. Årsopgørelsen viser også, om I skal have en udbetaling eller betale et ekstra bidrag til Praktikplads-AUB. 

  • Læs mere om årsopgørelsen her 
Både udbetaling og opkrævning sker via Samlet Betaling i juni 2019. Hvis I skal betale bidrag til en eller flere af de øvrige ordninger, bliver en evt. udbetaling fra Praktikplads-AUB modregnet bidragene. 

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) besvarer spørgsmål til opgørelsen på telefon: 70 11 30 70 

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.