Overenskomstdækning i TEKNIQ Arbejdsgiverne

Få overblik over, hvilke overenskomster TEKNIQ Arbejdsgiverne som organisation er part i.

Efter fusionen mellem TEKNIQ og Arbejdsgiverne er den nye organisation part i følgende overenskomster:

Overenskomster indgået af Arbejdsgiverne:

  • Industrioverenskomsten mellem Dansk Metal, 3F og Blik & Rør og Arbejdsgiverne, herunder en tiltrædelse til Rør- og Fjernvarmeprislisterne
  • Elektrikeroverenskomsten mellem Dansk El-Forbund og Arbejdsgiverne
  • Overenskomst mellem TL og Arbejdsgiverne
  • Overenskomst mellem HK/Privat og Arbejdsgiverne

Overenskomster indgået af TEKNIQ:

  • Elektrikeroverenskomsten mellem Dansk El-Forbund og TEKNIQ, herunder El-Branchens Akkordsystem
  • El-fagets Funktionæroverenskomst mellem Dansk El-Forbund og TEKNIQ
  • VVS-overenskomsten med Blik & Rør og Dansk Metal og TEKNIQ, herunder Rør- og Fjernvarmeprislisterne og Landspriskuranten for Blikkenslagerarbejde
  • TL-overenskomsten
  • HK-overenskomsten
Overenskomsterne fortsætter uændrede frem til overenskomstfornyelsen 1. marts 2020, hvor de alle er til forhandling. Der lægges i den forbindelse op til sammenlægning af de 2 elektrikeroverenskomster og TL-overenskomsterne, ligesom der efter 1. marts 2020 åbnes for muligheden for, at vvs-virksomheder, som er omfattet af Industrioverenskomsten, efter en tilpasningsforhandling kan overflyttes til VVS-overenskomsten. 

TEKNIQ Arbejdsgivernes medlemsvirksomheder vil derfor ikke opleve nogen ændring af deres overenskomstdækning i indeværende overenskomstperiode. 

Kompetence- og uddannelsesfonde

Den uændrede overenskomstdækning betyder bl.a., at man kun har adgang til at søge støtte til efteruddannelse i den kompetencefond, som er tilknyttet den gældende overenskomst (det bemærkes i den forbindelse, at TEKNIQ VVS-overenskomsten ikke har en kompetencefond). Man skal med andre ord selv have bidraget til fonden, for at man kan få støtte fra den.

Reglerne om udbetaling fra fondene er ligeledes uændrede, så tidligere medlemmer af Arbejdsgiverne skal fortsat rette henvendelse til AL Efteruddannelse, mens tidligere medlemmer af TEKNIQ skal kontakte El- og VVS-Branchens Uddannelsessekretariat, EVU.

Ligeledes bidrages der som hidtil til de respektive uddannelsesfonde, som er tilknyttet overenskomsterne.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.