Anne Birkelund

Anne Birkelund

Kommunikationschef

anb@tekniq.dk

7741 1566


Enighed om supplerende akkordsystem på VVS-området

Den langvarige uenighed om akkordarbejde på VVS-området er nu slut. Som supplement til de eksisterende prislister er overenskomstparterne blevet enige om at lave en forsøgsordning om et akkordsystem baseret på tid. Samtidig reguleres prislisterne på området med sammenlagt 4,3 procent frem mod overenskomstforhandlingerne i 2020.

Flere års uenigheder om bestemmelserne ved akkordarbejde på VVS-området er løst. Dermed er de udvidede overenskomstforhandlinger mellem arbejdsgiverne i TEKNIQ på den ene side og Dansk Metal og Blik- og Rørarbejderforbundet på den anden side overstået.

Overenskomstparterne på VVS-området er blevet enige om at supplere de gældende prislister med et tidsbaseret akkordsystem, som tager udgangspunkt i priserne i Rør- og Fjernvarmeprislisterne. Det nye akkordsystem etableres som en forsøgsordning, der træder i kraft hurtigst muligt og senest pr. 1. september 2019.

”Vi har længe haft et ønske om, at akkordområdet bliver mere smidigt og gennemskueligt for både virksomheder og ansatte. Det, mener vi, er lykkedes med den nye aftale, og derfor er vi glade for, at vi i fællesskab med vores overenskomstpartnere i Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal, har fået løst denne udfordring,” siger adm. Direktør i TEKNIQ Arbejdsgiverne – Industri & Installation, Niels Jørgen Hansen.

Også hos de to lønmodtagerorganisationer glæder man sig over, at det nu er lykkedes at nå i mål med en aftale.

”For os i Blik og Rør og Dansk Metal har det været afgørende, at vores medlemmer ikke stilles ringere end de overenskomster og prislister, som i forvejen er gældende på området. Det er lykkedes, og derfor har vi indgået en aftale, som jeg mener alle kan være tilfredse med,” siger forhandlingssekretær Keld Bækkelund Hansen fra Dansk Metal.

VVS-området har gennem de seneste tre overenskomstforhandlinger været genstand for en langvarig uenighed om bestemmelserne ved akkordarbejde. Det har resulteret i, at VVS-området ved overenskomstforhandlingerne i 2012, 2014 og 2017 blev samlet op af forligsmandens mæglingsskitse.

Med den nye aftale ”normaliseres” forholdet på VVS-området, og parterne ser derfor frem mod overenskomstforhandlingerne i 2020.

”Forløbet har været langstrakt, og vi har kæmpet for at opnå et godt resultat. Vi har alle et ønske om at vvs-branchen står stærkt rustet til blandt andet fremtidens digitale og teknologiske udfordringer. Det kræver et fælles ansvar for at udvikle branchen og sørge for at både virksomheder og ansatte har de rette kompetencer. Det er nogle af de udfordringer, vi kommer til at drøfte og tage hånd om ved OK 2020 og fremadrettet,” siger forbundsformand Henrik W. Petersen fra Blik- og Rørarbejderforbundet.

For yderligere information og interviews kontakt:

  • Adm. direktør Niels Jørgen Hansen, TEKNIQ Arbejdsgiverne – Industri & Installation, mobil: 40 74 43 60
  • Forbundsformand Henrik W. Petersen, Blik- og Rørarbejderforbundet, mobil: 51 53 31 49
  • Forbundssekretær Keld Bækkelund Hansen, Dansk Metal, telefon: 24 21 18 58

Hovedpunkter i aftalen

  • Der indføres et nyt tidsakkordsystem som en forsøgsordning. Forsøgsordningen løber frem til udgangen af den kommende overenskomstperiode.
  • Det nye tidsakkordsystem er baseret på priserne i Rør- og Fjernvarmeprislisterne, og kan kun benyttes ved enighed mellem akkordholder og virksomhed.
  • Indtjeningen ved brug af tidsakkord skal som udgangspunkt svare til den gennemsnitlige indtjening efter Rør- og Fjernvarmeprislisterne.
  • I tidsakkordsystemet indføres ydermere en ekstrabetaling til de ansatte, hvis akkordindtjeningen er mindre end 180 kr. i timen.
  • Det nye tidsakkordsystem træder i kraft snarest muligt. Dog senest den 1. september 2019.
  • Som en del af aftalen reguleres Rør- og Fjernvarmeprislisterne samt Landspriskuranten for blikkenslagerarbejde med 2,5 procent pr. 1. september 2019 og med yderligere 1,8 procent pr. 1. marts 2020.
  • Såfremt forsøgsordningen opsiges eller ikke forlænges efter forsøgsordningens udløb, bortfalder de aftale reguleringer på 4,3 procent i prislisterne.
Foto: TEKNIQ Arbejdsgiverne

Foto: TEKNIQ Arbejdsgiverne

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.