Nye regler for registrering af varebiler

Fra den 1. juli 2019 skal det fremgå af registreringsattesten, om en varebil anvendes til firmakørsel eller til godskørsel for fremmed regning. Det skyldes en ændring af godskørselsloven, så den kommer til at omfatte varebiler med en tilladt totalvægt mellem 2000 og 3500 kg.

Varebiler, der anvendes til firmakørsel, skal derfor registreres hos Motorstyrelsen inden den 1. juli 2019, og der skal udstedes en ny registreringsattest. Registreringsattesten skal medbringes i varebilen som dokumentation for, at den kun anvendes til kørsel med varer og materialer, som virksomheden ejer, lejer eller som skal indgå i det arbejde, som virksomheden skal udføre. 

Hvis man transporterer gods, som vejer mere end 11 kg, for fremmed regning, skal bilen registreres til godskørsel, og der stilles i givet fald særlige krav til tilladelser og uddannelse. 

Der kan findes yderligere information om forskellene på de to registreringsformer på Trafikstyrelsens hjemmeside: www.varebilskrav.dk

Her fremgår det også, hvordan registreringen foregår:

  1. Gå til https://motorregister.skat.dk og log på med NemID
  2. Vælg ”Registrering og Rediger tilladelse” og indtast bilens registreringsnummer eller stelnummer
  3. Under ”Dispensationer og tilladelser” tilføjes ”Firmakørsel”
  4. Godkend registreringen og bestil en ny registreringsattest.

Der udestår et par uafklarede spørgsmål om leasede biler og biler på ”papegøjeplader”. Disse er under afklaring, og der vil blive orienteret nærmere, hvis der fremover påkræves særlig håndtering af disse bilkategorier.

Hver omregistrering koster mindst 100 kr. pr. bil og formentlig mere, når det gælder leasede biler.

TEKNIQ har tidligere gjort opmærksom på de negative konsekvenser af loven, men det er først nu, at det står klart, at alle TEKNIQs medlemsvirksomheder skal have omregistreret deres varebiler, og hvor stor en administrativ byrde det vil være for alle virksomheder, som ikke udfører godskørsel.

Se også dagens pressemeddelelse: Ny godskørselslov er et vildskud af de helt store  


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.