Invitation til TEKNIQs gruppe for arbejdsmiljøchefer

To gange om året mødes arbejdsmiljøchefer/-ansvarlige i TEKNIQs medlemsvirksomheder for at udveksle erfaringer om det daglige arbejde med arbejdsmiljø i virksomheden.

På møderne drøftes blandt andet arbejdsmiljøstrategier, brug af tekniske hjælpemidler, besøg af Arbejdstilsynet, ulykkesstatistik, nye regler og hjælpemidler. Ud over en obligatorisk orientering fra TEKNIQ om, hvad der rører sig, sættes dagsordenen på møderne af gruppens deltagere.

Møderne finder sted hos TEKNIQ, Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup og ansvarlig for gruppen er TEKNIQs arbejdsmiljøkonsulent Charlotte Ketelsen. Deltagelse er gratis.

Næste møde i gruppen er onsdag den 24. april 2019 kl. 09.30 – kl. 13.00.

Hvis din virksomhed ikke allerede deltager, kan I tilmelde jer, så I fremover modtager invitation til gruppens møder.

Tilmelding skal ske på mail til Mette Rotne på mro@tekniq.dk med oplysning om:

•   Virksomhedens navn og medlemsnummer
•   Navn, tlf.nr. og mailadresse på den person, I tilmelder.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.