Eksplosionsfarlige områder i virksomheden?

Hvis din virksomhed har områder med en potentiel eksplosiv atmosfære, skal der findes en zoneklassifikationsplan. Beredskabsstyrelsen har udarbejdet en vejledning i klassifikation af eksplosionsfarlige områder.

Når en virksomhed har områder med en potentiel eksplosiv atmosfære, det kan være på grund af støv eller brandbare dampe/gasser, skal der findes en zoneklassifikationsplan over de områder, hvor der er sandsynlighed for at der kan opstå en eksplosivatmosfære. Kravene om zoneklassifikation er udmøntet i bekendtgørelse 590 af 26. juni 2003. 

Overordnet er reglerne bestemt af ATEX brugerdirektivet 1999/92/EF – direktivets krav er ophøjet til lov i Danmark ved bekendtgørelse 478 af 10. juni 2003. ATEX er en forkortelse af ATmosphére ÉXplosive. Altså eksplosiv atmosfære. 

Beredskabsstyrelsen har udarbejdet en vejledning i klassifikation af eksplosionsfarlige områder. Vejledningen giver en grundig indføring i hvordan der skal zoneklassificeres. Vejledningen er lavet på baggrund af BEK 590, det vil sige følges vejledningen overholdes kravene i BEK 590. Vejledningen er ikke opdateret siden udgivelsen i 2003 og det er nødvendigt at være opmærksom på at nogle af de standarder der henvises til i vejledninger, er uddaterede versioner.

Læs mere her

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.