Nye krav til kemi i virksomheden

Kravet om udarbejdelse af skriftlige arbejdspladsbrugsanvisninger er ophævet, og der vil i stedet blive sat øget fokus på den kemiske risikovurdering, som arbejdspladserne skal lave.

Kravet om udarbejdelse af skriftlige arbejdspladsbrugsanvisninger er ophævet den 1. juli 2019. Det fremgår af ændringer af bekendtgørelserne om arbejde med stoffer og materialer samt om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.

Når kravet om skriftlige arbejdspladsbrugsanvisninger er ophævet, vil der i stedet blive sat øget fokus på den kemiske risikovurdering, som arbejdspladserne skal lave.

Den kemiske risikovurdering (Kemisk APV) er en række ekstra forhold, der skal inddrages i APV-arbejdet, når der er farlig kemi på arbejdspladsen.

Samtidig vil der blive sat et øget fokus på oplæring og instruktion, fordi det i mange situationer er arbejdsgiverens manglende instruktion af medarbejderen i den konkrete arbejdssituation, der kan medføre et materielt arbejdsmiljøproblem.

Læs mere her

Om Kemisk APV

I skal vurdere jeres brug af farlige kemiske stoffer og materialer i en særlig arbejdspladsvurdering, APV, normalt omtalt som kemisk APV. Den udgør en del af virksomhedens almindelige APV. Brug oplysninger fra blandt andet sikkerhedsdatablade og tekniske datablade.

Læs mere her

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.