Fritvalgskontoen på industriområdet skal ikke tømmes 30. april 2020

Fritvalgskontoen for timelønnede medarbejdere tømmes normalt ved ferieårets udgang (jf. § 30, stk. 3 i industri- og VVS-overenskomsten). Det vil sige med første lønudbetaling efter 30. april.

Da den nye ferielov ændrer ferieårets placering, blev det i forbindelse med overenskomstforhandlingerne aftalt, at fritvalgskontoen ændres, så den fremover følger kalenderåret. 

Perioden 1. maj – 31. december 2020 betragtes i den forbindelse som en overgangsperiode, hvor medarbejderne har 3,33 feriefridage i stedet for 5 feriefridage. 

Da feriefridagene i overgangsperioden også skal finansieres fra fritvalgskontoen, er det vigtigt, at kontoen ikke bliver tømt 30. april i år. Den nye overenskomst er ganske vist ikke godkendt endnu, men hvis den bliver godkendt, som vi forventer, skal pengene være til rådighed i virksomhederne resten af indeværende kalenderår.

Nærmere information om fritvalgskontoen, overgangsordningen og den nye overenskomst i øvrigt følger efter påske. 

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.