Genåbning af erhvervsskolerne

Undervisningsministeren har den 15. april 2020 besluttet, at erhvervsskolerne kan åbne gradvist.

Det betyder, at erhvervsskolerne vil åbne fysisk for undervisning af lærlinge, der er i gang med deres sidste år på deres uddannelse/på hovedforløbet og for afholdelse af svendeprøver. 

Genåbningen af erhvervsskolerne for denne gruppe af lærlinge skal ske snarest muligt. Dog skal åbningen ske efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer, ligesom det er tilfældet med genåbning af dagtilbud, skoler og gymnasier. 

Men det er forventningen, at erhvervsskolerne kan tage imod lærlinge fra den 20. april 2020.  

Ministeren har sagt: ”Erhvervsskolerne har de seneste uger nødundervist deres elever i det omfang, det var muligt. Men efter uger med primært teoretisk undervisning, har eleverne behov for at gennemføre de praksisrelaterede fag, der typisk kræver værkstedsfaciliteter på erhvervsskolen. Det gælder i særlig grad for elever, hvor svendeprøven nærmer sig. Derfor genåbner erhvervsskolerne for netop denne gruppe af elever. Konkret er det elever på sidste år, der skal tilbage til hovedforløbsundervisning på erhvervsskolerne. Det gælder for både elevernes skoleperioder, samt de elever som skal afvikle deres svendeprøve.” 

Genåbningen gælder også for lærlinge, der er på sidste år af deres uddannelse i skolepraktik. 

Uafklaret: Det er pt. uafklaret, om ministeriet vil fortolke genåbningen således, at delsvendeprøven på elektrikeruddannelsen på H1 og rørprøven på H3 vil falde ind under mulighederne for fysisk undervisning og fysisk delsvendeprøve.  

Så snart det er afklaret, vil der bliver informeret herom.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.