Sygedagpenge forlænges for medarbejdere med øget risiko for smitte med covid-19

Regeringen og et flertal i Folketinget er blevet enige om at forlænge muligheden for sygedagpenge frem til 31. december 2020 til personer, der har særlig risiko for at blive alvorligt syge på grund af smitte med covid-19.

Ordningen betyder, at lønmodtageren har ret til sygedagpenge, hvis han eller hun ud fra en konkret og individuel lægefaglig vurdering er i en særlig risikogruppe for at blive smittet med covid-19 - og derfor vurderes til at måtte blive hjemme for undgå smitte.

Reglerne gælder også, hvis lønmodtagerens pårørende er i en risikogruppe.

For at få ret til sygedagpenge skal medarbejderen opfylde kravet om 74 timers beskæftigelse over en otte ugers periode i virksomheden.

Forlængelsen af ordningen betyder, at lønmodtageren kan modtage sygedagpenge fra kommunen frem til den 31. december 2020. Det gælder uanset, om personen rammer det tidspunkt, hvor han eller hun efter de almindelige regler skulle overgå til et jobafklaringsforløb.


Krav om lægeerklæring
En arbejdsgiver, der betaler en lønmodtager løn som ved sygdom, kan modtage sygedagpengerefusion fra kommunen (efter sygedagpengelovens § 58 e). Som arbejdsgiver skal man derfor anmode lønmodtageren om en lægeerklæring, der konkret og individuelt vurderer, om lønmodtageren er i en særlig risikogruppe.

Det skal ske for at vurdere, om lønmodtageren skal have betaling som ved løn under sygdom, eller om lønmodtageren selv må finansiere opholdet i hjemmet. Hvis medarbejderen selv vælger at isolere sig uden den lægefaglige vurdering, kan forholdet ikke betragtes som sygdom med ret til betaling.

Virksomheden skal dække lønmodtagerens omkostninger til lægeerklæringen, som i visse tilfælde kan refunderes af kommunen.

Refusion fra 1. sygefraværsdag
Hvis risikoen for lønmodtageren er fastslået ved en lægeerklæring, og virksomheden kan betragte det som sygdom i henhold til overenskomsten, kan virksomheden anmode om refusion fra 1. sygefraværsdag.

Ansøgningen om sygedagpengerefusion skal ske på samme måde som ved anden regulær sygdom, og virksomheden skal anmelde sygefraværet via virk.dk.

Når betalingsperioden i henhold til overenskomsten er udløbet, og lønmodtageren fortsat er hjemme på grund af sygdom, skal der foretages en ny anmeldelse via virk.dk med angivelse af, at lønmodtagerne ikke længere modtager betaling. På den måde kan lønmodtageren modtage sygedagpenge direkte fra kommunen.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.