Brexit-aftale på plads

Den 24. december er der indgået en handelsaftale mellem EU og Storbritannien.

Aftalen sikrer, at handel med varer kan ske uden told - dog med en række begrænsninger. For eksempel er serviceydelser ikke omfattet af aftalen. Desuden vil der være begrænsninger i arbejdskraftens frie bevægelighed.

De danske myndigheder er i gang med at læse og fortolke den over 2.000 sider lange traktat. Nærmere information følger, når der er kommet mere klarhed over, hvad de nye regler konkret kommer til at betyde for de danske virksomheder.

Samtidig skal traktaten godkendes af de 27 EU-medlemslande og det britiske parlament samt Europa-Parlamentet.

Følg med på Udenrigsministeriets hjemmeside og Erhvervsministeriets Brexit-tjekliste, der løbende vil blive opdateret.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.