Jan Eske Schmidt

Jan Eske Schmidt

Videnspartner

jes@tekniq.dk

7741 1560

Preben Meinecke-Søes

Preben Meinecke-Søes

Advokat(L)
og mediator

7741 1567

Stig Høding

Stig Høding

Advokat

7741 1572

Krav til opbevaring af selskabsdokumenter

Fra den 1. januar 2021 stilles der nye krav om opbevaring af selskabsdokumenter.

Selskabsdokumenter er alle de dokumenter eller bilag, som et selskab er forpligtet til at udarbejde ifølge selskabsloven. Det er for eksempel stiftelsesdokument, vedtægter, ejerbog, generalforsamlings-protokollater, bestyrelsesprotokollater, forretningsorden for bestyrelsen, dokumentation for indbetaling af selskabskapitalen, dokumentation for oplysning om ejerforhold og bilag til selskabsretlige beslutninger.  

Selskabets direktion skal sørge for, at selskabsdokumenter, der udarbejdes fra 1. januar 2021 eller senere, opbevares på betryggende vis i mindst fem år fra udgangen af det regnskabsår, hvor dokumentet er udarbejdet. 

Selskabsdokumenterne skal opbevares, så de uden vanskelighed kan gøres tilgængelige for danske myndigheder. Hvis selskabsdokumenterne opbevares i elektronisk form, skal direktionen til enhver tid kunne give danske myndigheder online-adgang i forbindelse med tilsyn. Hvis selskabsdokumenterne ikke opbevares i elektronisk form, skal de opbevares i papirform i Danmark.  

Hvis bestemmelserne ikke overholdes, kan dette straffes med bøde eller i yderste konsekvens med tvangsopløsning af selskabet.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.