Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Midlertidig og fleksibel lønkompensationsordning for hele landet

OPDATERET KL. 14.50: Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om at genindføre den midlertidige lønkompensationsordning for virksomheder i hele landet. Det sker på baggrund af de nye skærpede coronarestriktioner.

Ordningen vil træde i kraft den 9. december og gælde, indtil restriktionerne ophører. Det vil på nuværende tidspunkt sige den 3. januar 2021. Når restriktionerne ophører, så ophører den almindelige lønkompensationsordning også og erstattes af ordningen for arbejdsfordeling.

Indholdet af ordningen i hovedtræk:

Lønkompensationsordningen baserer sig på den tidligere generelle lønkompensationsordning, som var i kraft fra 9. marts til og med 29. august. Det vil sige, at virksomheden skal stå overfor at skulle varsle afskedigelse af mindst 30 procent af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte for at kunne få adgang til ordningen.

Medarbejderne må ikke arbejde for virksomheden under hjemsendelsen, og der kan ikke søges om lønkompensation for medarbejdere, som arbejder hjemmefra.

Virksomheden skal betale fuld løn til medarbejderne i kompensationsperioden, og det er en forudsætning for lønkompensationen, at virksomheden i den lønkompenserende periode ikke afskediger ansatte som følge af økonomiske årsager.

Lønkompensationen for timelønnede vil udgøre 90 procent af timelønnen og for funktionærer 75 procent. For begge grupper dog højest 30.000 kr. pr. måned.

Som noget nyt og mere fleksibelt i forhold til forårets ordning kan virksomheden vælge at søge kompensation for enkelte arbejdssteder (p-numre). Det vil sige, at lønkompensationen vil gælde for de arbejdssteder, som fysisk er placeret i de ramte kommuner.  

Ordningen indebærer, at virksomhederne ikke vil kunne modtage kompensation for tre dage i den lønkompenserende periode – svarende til de tre dage mellem jul og nytår, hvor det forventes, at mange virksomheder alligevel holder ferielukket.

Der tages forbehold for EU’s statsstøtteregler, men det forventes at en generel ordning vil kunne godkendes.

Se hele aftalen om lønkompensation i 38 kommuner her!

Se tillægsaftale for resten af landet!


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.