Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Midlertidig ret til sygedagpenge forlænges

Folketinget har besluttet at forlænge den midlertidige ret til sygedagpenge fra første fraværsdag for medarbejdere, der er smittet eller formodet smittet med COVID-19 samt personer, der er i selvisolation, fordi de er nærkontakt til en smittet.

Forlængelsen gælder desuden medarbejdere, der vurderes at have øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19.

Forlængelsen gælder frem til den 31. marts 2021.

Arbejdsgivere, der betaler løn under fraværet, kan få sygedagpengerefusion fra første fraværsdag. Det kræver dog, at det ikke kan løses ved at arbejdsopgaver eller arbejdspladsen tilpasses, og at arbejdet ikke kan laves hjemmefra.

Desuden bliver retten til barselsdagpenge til forældre med børn, som enten er smittede med COVID-19 eller hjemsendt som nær kontakt, ligeledes forlænget frem til den 31. marts 2021. Ordningen gælder både lønmodtagere og selvstændige og omfatter børn op til og med 13 år.

Forældrene skal opfylde barselslovens betingelser for ret til dagpenge – herunder beskæftigelseskravet. Derudover er det en betingelse, at forældrene ikke har omsorgsdage, afspadsering eller sygedage, der kan bruges på pasning af barnet. Forældrene skal ikke bruge deres feriedage, inden de kan benytte ordningen.

Samlet forventes ordningerne at koste omkring 500 millioner kroner.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.