Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Nordjyske ordninger om lønkompensation er nu godkendt af EU

De midlertidige ordninger om lokal lønkompensation og pendlerlønkompensation er nu blevet endeligt godkendt. Det betyder blandt andet, at kravet om, hvor stor en andel af medarbejderne, der skulle benytte pendlerordningen, er bortfaldet. Fristen for at søge om kompensation er 24. december 2020.

Virksomheder, som var påvirket af restriktionerne i Nordjylland, kunne benytte sig af lønkompensations- og pendlerlønkompensationsordningerne, hvis betingelserne for de to ordninger var opfyldt.   

Det har imidlertid været uafklaret hvilke betingelser, der skulle gælde for at benytte især pendlerlønkompensationsordningen. Blandt andet skulle det afklares, om pendlerlønkompensationsordningen skulle have et krav om, at mindst 30 procent eller mere end 50 af virksomhedens ansatte benyttede ordningen. Det var EU-kommissionen, som skulle vurdere og godkende ordningen.  

Myndighederne har nu meddelt, at ordningen er godkendt, og at der ikke er et krav om, at mindst 30 procent eller mere end 50 af virksomhedens ansatte skulle benytte pendlerlønkompensationsordningen. 

Det skal dog bemærkes, at der fortsat er et krav om, at 30 procent eller mere end 50 af virksomhedens ansatte hjemsendes i kompensationsperioden for at benytte den almindelige lønkompensationsordningen.

Lønkompensationsordningerne gælder fra og med den 6. november til og med den 26. november 2020.  

FRIST for ansøgning: Myndighederne har oplyst, at virksomhederne kan søge kompensationen via en digital blanket på www.virksomhedsguiden.dk senest den 24. december 2020

Læs også:

» Bekendtgørelse om en midlertidig og målrettet lønkompensationsordning til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19 (BEK nr 1771 af 30/11/2020).

» Bekendtgørelse om en midlertidig lokal lønkompensationsordning til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19 (BEK nr 1772 af 30/11/2020)

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.